Så här stor är er samhällsnytta
Täby FK

0 st aktiva spelare

Ofta pratar vi om fotbollens betydelse i mjuka värden - fotboll förenar och engagerar. Att omvandla fotbollens betydelse för samhället sett till siffror har varit svårare - fram tills nu. Den här rapporten, framtagen av SvFF och UEFA, visar svart på vitt breddfotbollens betydelse för samhället, sett till ekonomiska, hälsomässiga och sociala värden.

Sammanställning

0 kr

Ekonomi

De direkta ekonomiska effekterna kommer huvudsakligen från investeringar i anläggningar och deltagarutgifter, samt skapandet av arbetstillfällen kopplade till breddfotboll och byggindustrin.

0 st

Arbeten

Värdet av ideellt arbetade timmar inom breddfotbollen.

0 kr

Hälso- och sjukvårdsbesparingar

Breddfotbollen bidrar till ett hälsosammare samhälle med stora sjukvårdsbesparingar som följd och färre sjukdomsfall av exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ II, bröst- och tjocktarmscancer samt minskad psykisk ohälsa.

0 kr

Socialt värde

Varav
0 kr

Ideellt arbete

De sociala effekterna av breddfotbollen baseras på minskad brottslighet, bättre förhållanden för unga, utbildning och ideellt arbete.

Täby FK
Ekonomi
kr
Arbeten
st
Hälsa och sjukvård
kr
Socialt värde
kr
Varav
Ideellt arbete
kr
Stockholms Fotbollförbund
Ekonomi
kr
Arbeten
st
Hälsa och sjukvård
kr
Socialt värde
kr
Varav
Ideellt arbete
kr
Svensk fotboll
Ekonomi
kr
Arbeten
st
Hälsa och sjukvård
kr
Socialt värde
kr
Varav
Ideellt arbete
kr