Group 2 Copy 19LinkGroup 3Group 2

Arbetssätt och handlingsplan

Svenska Fotbollförbundets ambition är att ge inspiration och kraft till att mobilisera Plus 10 000 i distrikten. SvFF startade initiativet genom att samla ambassadörer från alla distrikt i en workshop november 2018. Tillsammans diskuterades bland annat hur vi tillsammans på bäst sätt tar oss an utmaningen att få fotbollen mer jämställd.

Tankar och synpunkter samlades in och det arbete som pågår ute i distrikten lyftes fram. Det finns många eldsjälar och goda exempel på framgångsrika initiativ runt om i landet. Hur kan vi samverka för att öka engagemanget ytterligare och få bästa effekt ? Hur kan vi tillsammans stötta de olika initiativen som pågår? Hur sprider vi goda exempel och lyfter förebilder ? Hur använder vi olika verktyg och arbetssätt ? Hur kan vi göra information och kunskap tillgängligt på bästa sätt via olika kanaler som t ex en egen websida för Plus 10 000 , anordna workshops nationellt och regionalt mm ? Det finns inte ett färdigt facit, eller en enda mall för arbetet. Gemensamt är att vi behöver sätta tydliga mål och agera för att skapa bästa förutsättningar för fler tjejer och kvinnor att komma in i fotbollen.

Plan och målsättningar 2018-2019

 •  Alla distrikt har utsett ambassadörer (2018)
 •  Nationell workshop 14 november (2018)
 •  Nationell workshop 6 april 2019 (i samband med landskamp Sverige- Tyskland )
 • Samarbete med Futebol dá força (maj 2019)
 •  Websida Plus 10 000 juni (2019)
 •  Storytelling rullar på websida från juni (2019)
 •  Kanslichefsträff och Ordförandekonferens (juni 2019)
 •  Regionala workshops höst (2019)
 •  Plus 10 000 är en del av distriktens strategi- och målarbete (2019)
 •  All distrikt har en plan för uppföljning och stöd till utsedda ambassadörer (2019)
 •  Alla distrikt har tagit fram tydliga målsättningar för Plus 10 000 (2019)
 •  Presentationsmaterial på svenska och engelska ( 2019)
 •  Statistik och olika mätvärden för initiativet framtagna (2019)
 •  Behov av stöd till distrikt och ambassadörer inventerat (2019)