Link

Verksamhetsberättelser

På följande sida finns Svenska Fotbollförbundets verksamhetsberättelser från 2002 och framåt.

Verksamhetsberättelse 2019

OBS! Verksamhetsberättelsen har ännu ej formellt godkänts av förbundsmötet eftersom detta har blivit framflyttat till 5 september p g a coronautbrottet.

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2006

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2003

Verksamhetsberättelse 2002