Link

SvFF:s organisation

På följande sida presenteras Svenska Fotbollförbundets organisation. Under respektive flik presenteras personerna i förbundets kommittéer och nämnder.

Svenska Fotbollförbundets styrelse. Stående från vänster: Anders Hübinette, Bert Andersson, Anette Karhu, Annika Grälls, Rose-Marie Frebran, Håkan Sjöstrand. Sittande från väster: Lars-Christer Olsson, Karl-Erik Nilsson, Jörgen Eriksson.

Utsedd av förbundsmötet och med följande sammansättning:

Förbundsordförande

Karl-Erik Nilsson, Uddevalla

Ledamöter

Jörgen Eriksson, Råneå (1:e vice ordförande)
Lars-Christer Olsson, Lund (2:e vice ordförande)
Bert Andersson, Göteborg
Rose-Marie Frebran, Örebro
Annika Grälls, Örebro
Anette Karhu, Örebro

Adjungerade ledamöter av förbundsstyrelsen

Håkan Sjöstrand, generalsekreterare
Anders Hübinette, chefsjurist

Hedersordförande

Lennart Johansson, Stockholm
Lars-Åke Lagrell, Jönköping

Hedersledamöter

Lars Appelqvist, Norrköping
Håkan Danielsson, Södra Vi
Susanne Erlandsson, Haverdal
Kenneth Håkansson, Landskrona
Annelie Larsson, Karlstad
Bengt Madsen, Anderslöv
Gillis Persson, Motala
Börje Sandgren, Umeå
Bengt Ågren, Upplands Väsby

ANLÄGGNINGSKOMMITTÉ

Arbetar på uppdrag av Förbundsstyrelsen och ansvarar för samtliga frågor inom kommitténs kompetensområde enligt särskild delegationsordning fastställd av Förbundsstyrelsen. Bland arbetsuppgifterna märks:

 • Arena- och anläggningsutveckling för elit-, bredd och spontanfotbollen
 • Utveckling av underlag övrigt material för fotboll samt för futsal och beachsoccer
 • Energi och miljöfrågor för anläggningsområdet
 • Opinionsbildning inom anläggningsområdet
 • Utbildning samt ekonomiskt stöd till anläggningsutveckling

Cristel Brorsson, Halmstad och Lars Ekholmer, Stockholm (ordf)
Ingvar Björkman, Ucklum
Michael Fleuron, Luleå
Erika Nilsson, Markaryd
Ola Rydén, Växjö
Annika Vikander, Hägersten
Ronni Lundqvist (sekr)

DISTRIKTS- OCH FÖRENINGSSKOMMITTÉ

Arbetar på uppdrag av Förbundsstyrelsen och ansvarar för samtliga frågor inom kommitténs kompetensområde enligt särskild delegationsordning fastställd av Förbundsstyrelsen. Bland arbetsuppgifterna märks:

 • Trygg fotboll
 • Alla är olika - olika är bra
 • Diplomerad förening
 • Idrottslyftet
 • Kvalitetsarbetet
 • Intressepolitiskt arbete
 • Stödformer för utveckling
 • Distriktsutveckling
 • Implementeringsinsatser för fotbollsutveckling
 • Samverkan DF/SISU IU

Rickard Strandberg, Visingsö (ordf)
Lena Wallgren, Sundsvall (vice ordf)
Anders Bengtson, Motala
Åsa Brännström, Luleå
Mattias Kronvall, Trelleborg
Mattias Lindström, Järfälla
Paul Lindvall, Linköping
Daniel Ljungberg, Halmstad
Torgny Röhdin, Brunflo
Monika Vester, Borlänge
Milou Werth, Solna (adj)
Peter Landström (sekr)

DOMARKOMMITTÉ

Arbetar på uppdrag av Förbundsstyrelsen och ansvarar för samtliga frågor inom kommitténs kompetensområde enligt särskild delegationsordning fastställd av Förbundsstyrelsen. Bland arbetsuppgifterna märks:

 • Spelreglers tolkning
 • Rekrytering, utbildning, utveckling, fortbildning av domare, instruktörer, domarcoacher och observatörer.
 • Klassificering av domare, instruktörer och observatörer
 • Samarbete med distrikten
 • Internationella domare
 • Information och marknadsföring av domare
 • Domarutmärkelser

Peter Ekström, Enköping, och Maria Persson, Malmö (ordf)
Jan Berg, Luleå
Frida Lundholm, Skellefteå
Elsa Nylander, Göteborg
Kenneth Petersson, Norrköping
Hege Steinlund, Holmsjö
Mikael Svensson, Gävle
Anna Nyström (sekr)

FUTSAL- OCH BEACHSOCCERKOMMITTÉ

Arbetar på uppdrag av Förbundsstyrelsen och ansvarar för samtliga frågor inom kommitténs kompetensområde enligt särskild delegationsordning fastställd av Förbundsstyrelsen. Bland arbetsuppgifterna märks:

 • Utveckling av idrotterna i samråd/samverkan med övriga berörda kommittéer och intresseorganisationer
 • Tävlingsutveckling av idrotterna i samråd med tävlingsutvecklingskommittén
 • Internationella frågor

Tommy Andersson, Kallinge (ordf)
Patrick Blomström, Vetlanda (vice ordf)
Marcus Ahlberg, Vara
Henrik Bergdahl, Täfteå
Tomas Hoszek, Solna
Johan Ivhall, Örebro
Sahar Khliliy, Linköping
Annika Zettervall, Lycksele
Lars Ternström, Göteborg
Mathias Etéus (sekr)

MEDICINSK KOMMITTÉ

Arbetar på uppdrag av Förbundsstyrelsen och ansvarar för samtliga frågor inom kommitténs kompetensområde enligt särskild delegationsordning fastställd av Förbundsstyrelsen. Bland arbetsuppgifterna märks:

 • Övervakar och driver medicinska frågor
 • Idrottsforskning
 • Antidoping
 • Skadeförebyggande arbete
 • Information och medicinskt stöd
 • Internationella fotbollsmedicinska frågor

Magnus Forssblad, Stockholm (ordf)
Mats Börjesson, Västra Frölunda (vice ordf)
Helena Andersson, Stockholm
Anne Fältström, Jönköping
Jon Karlsson, Floda
Matilda Lundblad, Borås
Sverker Nilsson, Tvååker
Annica Näsmark, Sundbyberg
Markus Waldén, Kristianstad
Joakim Törn (sekr)

TÄVLINGSKOMMITTÉ

Arbetar på uppdrag av Förbundsstyrelsen och ansvarar för samtliga frågor inom kommitténs kompetensområde enligt särskild delegationsordning fastställd av Förbundsstyrelsen. Bland arbetsuppgifterna märks:

 • Tävlingsstyrelse för förbundstävlingarna
 • Beslutar om spelarregistret och spelordningar
 • Handläggning av tävlingsärenden

Christer Gustafsson, Bankeryd (ordf)
Monica Hjerp, Visby (vice ordf)
Kenneth Carlsson, Bollnäs
Sören Gustafsson, Skellefteå
Peter Karlsson, Skövde
Bodil Lindberg Svedlund, Kode
Simon Åström, Örebro
Jeanette Green Jeppsson (sekr)

TÄVLINGSUTVECKLINGSKOMMITTÉ

Arbetar på uppdrag av Förbundsstyrelsen och ansvarar för samtliga frågor inom kommitténs kompetensområde enligt särskild delegationsordning fastställd av Förbundsstyrelsen. Bland arbetsuppgifterna märks:

 • Tävlingsbestämmelser
 • Representationsbestämmelser
 • Tävlingsföreskrifter
 • Seriesammansättning
 • Förberedelser och förankring inför Representantskapet
 • Tävlingsutveckling i samråd med övriga berörda delar av svensk fotboll, inklusive arbetsgrupper och kommittéer

Tommy Bodin, Umeå, och Madelene Ekvall, Nol (ordf)
Elin Duan, Katrineholm
Sara Häggström, Umeå
Henrik Jönsson, Malmö
Anna Linnakallio, Eskilstuna
Kristina Långström, Hässelby
Chengis Rehman, Stockholm
Svante Samuelsson, Kalmar
Lars Helmersson (sekr)

SKILJENÄMND

Om en tvist inom fotbollen mellan t.ex. föreningar, spelare eller tränare som direkt eller indirekt är medlemmar i FIFA, UEFA, Svenska Fotbollförbundet (SvFF) eller förening inom nämnda organisationer, inte har kunnat lösas genom förhandling, får en part påkalla skiljeförfarande hos SvFF. Tvisten avgörs då av en skiljenämnd enligt regler som har fastställts av SvFF. Reglerna och övrig information om nämnden finns på den här sidan.

Krister Malmsten, Järfälla
Sigurd Heuman, Ängelholm
Owe Hultin, Bromma
Håkan Lavén, Göteborg
Risto Stoorhöök, Ellös
Åke Thimfors, Göteborg

ÖVERKLAGANDENÄMND

Cecilia Hager, Bromma (ordf)
Henrik Engvall, Stockholm (vice ordf)
Johan Fröjelin, Sollebrunn
Klara Hedlund, Stockholm
Bo Johansson, Stockholm
Annelie Larsson, Karlstad
Åsa Lönnqvist, Tyresö
Lars Mattsson, Kalmar
Martin Åkerman, Skanör
Artur Ogelid (sekr)

DISCIPLINNÄMND

Erlend Stavehaug, Eskilstuna (ordf)
Andreas Blomqvist, Lycksele
Anna-Karin Broström, Östersund
Ola Danhard, Bromma
Alicia Eklund, Hisings Backa
Thomas Forslund, Saltsjö-Boo
Kristin Persson, Stockholm
Malin Rundström, Uddevalla
Annika Åberg Darell, Stora Höga
Jeanette Green Jeppsson (sekr)

LICENSNÄMND

Richard Johnsson, Bjärred (ordf)
Odd Swarting, Stockholm (vice ordf)
Fredrik von Bothmer, Stockholm
Josefine Fors, Huddinge
Birger Jonsson, Västerås
Eva von Schéele-Frid, Gävle
Linda Wrenne, Ronneby
Kjell Sahlström (sekr)

VALNÄMND

Sören Gustafsson
Suzanne Hellström
Anna-Karin Johansson
Britt-Marie Prim
Anders Vestin

VALBEREDNING

Ingmar Alm (ordf)
Madelene Ekvall
Monica Hjerp
Leif Lindstrand
Lena Wallgren
Håkan Wifvesson

Internationella uppdrag (UEFA & FIFA)

 • Björn Ahlberg - UEFA Appeals Body
 • Bert Andersson - UEFA Stadium and Security Committee
 • Tommy Andersson - Futsal and Beach Soccer Committee
 • Thomas Bodström - FIFA Appeal Committee
 • Magnus Forssblad - UEFA Medical Committee; FIFA Medical Committee
 • Annika Grälls - UEFA Marketing Advisory Committee
 • Urban Hammar - UEFA Jira Panel
 • Anders Hübinette - UEFA Anti-doping Panel
 • Caroline Jönsson - FIFA Football Stakeholders Committee
 • Anette Karhu - UEFA Women's Football Committee
 • Anna Malmén - UEFA Grassroots Football Panel
 • Krister Malmsten - UEFA Legal Committee
 • Karl-Erik Nilsson - UEFA Executive Committee; UEFA HatTrick Committee; UEFA Fair Play and Social Responsibility Committee
 • Lars-Christer Olsson - UEFA Executive Committee
 • Håkan Sjöstrand - UEFA National Team Competitions Committee
 • Per Widén - UEFA Development and Technical Assistance Committee