Group 2 Copy 19LinkGroup 3Group 2

Bakgrund och syfte

I början av 2010 träffades fotbollens distrikt och SvFF, för att diskutera en central plan för lärande gällande barn- och ungdomsfotboll 6–19 år. Året där på bildades en projektgrupp med uppgift, från dåvarande Fotbollsutvecklingskommittén, att skapa en spelarutbildningsplan för barn och ungdomar inom åldersspannet.

År 2013 presenterades Spelarutbildningsplan version ett för alla distrikt och två år senare publicerades Spelarutbildningsplanen i en förlagsversion. Projektgruppen för Nya spelformer startade 2014 och två år senare presenterades förslaget som år 2019 är nationellt gällande.

De nya spelformerna har tagits fram med hjälp av en projektgrupp från SEF, EFD, distrikt och SvFF. Syftet är att få fler att spela längre och målet är att matchen ska bli ett tillfälle för lärande för alla som spelar fotboll. Utgångspunkten har varit SvFF:s spelar- och tränarutbildning samt Fotbollens spela, lek och lär (FSLL).

Spelformer är den sista pusselbiten som skapar en helhet när det gäller spelar- och tränarutbildningen. Alla delar i förslaget har prövats och analyserats och har sin grund i forskning.

Spelarutbildningsplanen tar hänsyn till barns och ungdomars mognadsnivå. Den har anpassats till deras fysiologiska, psykologiska och sociala förutsättningar. Därmed uppfyller spelarutbildningsplanen det som Riksidrottsförbundets idéprogram, Idrotten vill, som understryker att idrott för barn ska vara lekfull och allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar samt ta hänsyn till barnens olika utvecklingstakt.

En genomtänkt utbildning, med matchen som en del av träningen, ökar förutsättningarna för utveckling och långsiktighet. Antalet spelare, ytan och planens form är av betydelse, både vad gäller utvecklingen av färdigheter och spelförståelse.