Group 2 Copy 19LinkGroup 3Group 2

Nya spelformer - För barnens bästa

Leken är barnets värld där de fantiserar och prövar sina begränsningar. Barn leker för att det är roligt, och leken är nödvändig för att barn ska må bra och utvecklas. Det är genom leken barnen lär sig att hantera olika situationer och utveckla färdigheter, oavsett om det är träning eller match. Därför ska vi ge dem bästa möjliga förutsättningar.

De nya nationella spelformerna handlar övergripande om att barn och ungdomar ska uppleva matchen som ett tillfälle för lärande och om att skapa förutsättningar för ett långsiktigt idrottande. Vi tror att det är viktigt att barn och ungdomar upplever glädjen i att utvecklas sportsligt och ges möjlighet att påverka. När barn och ungdomar känner tillhörighet i laget och känner att de utvecklas skapas motivation för att lära sig mer och för att fortsätta spela. 

De nya nationella spelformerna är framtagna för att främja att bästa lärandesituation ska uppstå. Den generellt mindre planytan ökar antalet bollkontakter och fotbollsaktioner vilket är till fördel för spelarutbildningen. Likaså de anpassningar av spelreglerna som gjorts i de olika spelformerna. 

De nya spelformerna för barn- och ungdomsfotboll blir tvingande för samtliga föreningar från och med 1 januari 2019.

Presentation om nya spelformer