Group 2 Copy 19LinkGroup 3Group 2

Prenumerera på Magasinet Fotboll

Priset per helår är 250 kr inom Sverige, övriga Europa 300 kr och utanför Europa 360 kr.

  • Skicka ett mejl med namn, postadress och e-postadress för att prenumerera.

Personuppgiftshantering

För att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig, avseende din prenumeration av Magasinet Fotboll, samlar Svenska Fotbollförbundet in vissa av dina personuppgifter. Dina personuppgifter kan också komma att behandlas av Svenska Fotbollförbundet för att:

tillhandahålla och administrera din tillgång till Magasinet Fotboll,
besvara kundserviceärenden och utföra felrättning, samt
inom tolv månader från det att din prenumeration löpt ut, skicka erbjudande om förnyelse eller återupptagande av prenumeration av Magasinet Fotboll.

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Du har rätt att efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler. Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag.

Svenska Fotbollförbundet är personuppgiftsansvarig för den personuppgifts­behandling som sker inom ramen för prenumeration av Magasinet Fotboll.

För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor, vänligen kontakta oss på av följande adresser:

Svenska Fotbollförbundet
Org. nr 815200-1916
Box 1216
171 23 Solna
personuppgifter@svenskfotboll.se