Link

Hur söker vi pengar?

Det gör alla föreningar via Riksidrottsförbundet genom att logga in i IdrottOnline med personnummer eller IdrottsID av behörig person inom föreningen.

Ansökan sker via Idrottsmedel i IdrottOnline som sköts av Riksidrottsförbundet. Ansökan öppnar 1 maj och avslutas 15 maj 2020. Observera att förlorade intäkter eller merkostnader för föreningen under den aktuella perioden (12 mars till 30 juni) måste uppgå till minst 15 000 kr totalt.