Link

Frågor och svar

Nedan finns några frågor och svar kring att söka medel ur kompensationsstöd IF för fotbollsföreningar anslutna till SvFF och distriktsförbunden.

Frågor om ansökan

Ja, alla ideella föreningar anslutna till SvFF och distriktsförbunden kan ansöka om medel i kompensationsstöd IF. Förlusten av intäkter och/eller merkostnader måste dock uppgå till minst 15 000 kronor och vara mellan perioden 12 mars och 30 juni. 

Merkostnader och intäktsförluster för föreningen under perioden 12 mars till 30 juni 2020 som uppgår till minst 15 000 kronor. Det är Riksidrottsförbundet som fördelar kompensationsstödet och avgör hur det ska fördelas. Läs mer om vad din förening kan söka pengar läs artikeln nedan:

Exempel på det är lönekostnader, sponsorintäkter och mediaavtal. Läs mer i artikeln nedan:

Det gör din förening via IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. Behörig person inom föreningen har inloggningsuppgifter och kan göra ansökan.

  • När det gäller evenemang som ställts in ska dokument som visar att det ställts in bifogas. Exempelvis: styrelseprotokoll, länk till hemsida, länk till Facebook-sida, tidningsartikel.
  • När det kommer till intäkter och kostnader handlar det om att antingen kunna påvisa genom tidigare års resultatredovisning kombinerat med årets budget eller genom att beskriva vad intäkterna och kostnaderna är baserade på. Exempelvis: uträkning på antalet lag som deltar i en cup, siffror på antalet åskådare.
  • För att visa föreningens omsättning gör man det genom en årsredovisning, en resultatrapport eller liknande som visar föreningens omsättning för föregående år.
     

Sammantaget görs en rimlighetsbedömning kring de underlag som kommer in till RF och ser RF några tveksamheter så ber de föreningarna att komplettera ansökan.

Ansökningsperioden är mellan 1 maj och 15 maj. 

Kring mitten av juni kommer Riksidrottsförbundet att börja föra över medel till de föreningar som beviljats pengar från kompensationsstöd IF.

Nej, det är det inte. Riksidrottsförbundets enkät är till för att Riksidrottsförbundet att få insyn i idrottsföreningarnas ekonomiska situation för att eventuellt ansöka om mer pengar av exempelvis regeringen eller kommunerna inom en snar framtid. 

Ansökan om medel kommer från pengar som regeringen redan har tilldelat Riksidrottsförbundet att fördela. 

Nej, föreningar måste INTE svara på Riksidrottsförbundets föreningsenkät för att ansöka om medel i Kompensationsstöd IF. Däremot kan det vara bra att logga in i IdrottOnline och svara på enkäten då RF får underlag för att söka om ytterligare ekonomiskt stöd i framtiden. 

  • Ansökan görs under fliken Idrottsmedel i IdrottOnline. Använd dina vanliga inloggningsuppgifter till IdrottOnline (IdrottsID eller personnummer) för att fylla i enkäten.
  • Behöriga att fylla i enkäten är de i IdrottOnline registrerade rollerna Ordförande, Kassör, Idrottsmedel firmatecknare, LOK-stödsansvarig firmatecknare eller Huvudadministratör.

Hjälp med ansökan?

Kontakta först och främst Riksidrottsförbundet som ansvarar för fördelningen av pengarna. Din idrottskonsulent i ditt RF-SISU-distrikt är redo på att svara på era frågor.

Frågor och svar hos RF

Frågor gällande kompensationsstödet svarar RF på:

Tekniska problem i IdrottOnline - supportproblem

Andra frågor till SvFF