Link

Bakgrund till Hall of Fame

Sveriges Fotbollshistoriker & Statistiker (SFS) inrättade 2002 en kommitté vars uppgift var att hedra minnet av spelare, ledare, tränare och andra personer som SFS anser ha varit av avgörande betydelse för den svenska fotbollens bildande, utveckling och popularitet.

Den första, symboliska, elvan presenterades vid SFS:s 20-årsjubileum 2003. Därefter har årligen ett mindre, dock varierande, antal tillkommit. Andemeningen är att ledamöterna skall vara väl fördelade per position i laget, klubbtillhörighet och tidsepok i vilka de verkat.

För spelare gäller att de bör ha avslutat sin karriär på hög nivå för, utan att det skall vara en definitiv gräns, tio år sedan. En comeback eller en nedtrappning på låg nivå är dock icke diskvalificerande.

För ledare och tränare kan vi, av naturliga skäl, inte upprätta en gräns.

SFS - Hall of Fame-kommittén