Group 2 Copy 19LinkGroup 3Group 2

Här finns Fotboll Fitness

Med hjälp av våra distrikt, föreningar och ambassadörer har Svenska Fotbollförbundet kartlagt föreningar som bedriver Fotboll Fitness och/eller gå-fotboll.

Föreningar som bedriver Fotboll Fitness

Blå markör = Fotboll Fitness
Gul markör = Gå-fotboll

 

Revidera eller radera

Om det finns felaktigheter i informationen för er förening eller om föreningen inte längre bedriver verksamhet och vill tas bort mailar ni till anna.malmen@svenskfotboll.se.