Group 2 Copy 19Link

Självskattning

När föreningen har kontaktat sitt distriktsförbund (steg 1) och meddelat att man är intresserad av enkätverktyget för självskattning tilldelas föreningsadministratören en inloggning via e-post (steg 2).

Föreningsadministratören skickar i sin tur ut enkäterna till ledare samt vårdnadshavare/spelare (steg 3). Enkäterna skickas ut via e-post med noreply@questback.com som avsändare. I mailet finns en kort beskrivning av självskattningen samt hantering av personuppgifter. Föreningsadministratören ser fullständig text och layout av mailinbjudan i den manual som finns bakom inloggning i självskattningsportalen. 

Enkät ledare

Föreningen skickar ut enkäten till samtliga aktiva ledare i föreningen, både organisationsledare och aktivitetsledare. Organisationsledare är personer som arbetar inom föreningen (styrelse, kommitté, utskott och arbetsgrupp m.fl.) och aktivitetsledare är anknutna till lagen (tränare, materialförvaltare, lagledare m.fl.). Enkäten tar ca 7-8 minuter att besvara.

Tips
Skicka ut enkäten till ledarna först, de kan i sin tur sprida information till spelarna och deras vårdnadshavare att de inom kort kommer att besvara en enkät.

Enkät vårdnadshavare/spelare

Föreningen skickar ut enkäten till en vårdnadshavare per spelare. Om det finns fler än en vårdnadshavare och den ena person är ledare (besvarar enkäten för ledare) rekommenderas föreningen att skicka enkäten för vårdnadshavare till den andra vårdnadshavaren. Båda delarna tar sammanlagt ca 10 minuter att besvara.

Observera att spelare under 8 år ej kommer att besvara enkäten, dock kan deras vårdnadshavare svara på del 1. 

Testenkäter

För att föreningar, ledare, vårdnadshavare och spelare ska kunna se hur enkäten ser ut och vilka påståenden som ställs finns det testenkäter. Dessa enkäter ser likadana ut som de skarpa enkäterna som föreningen skickar ut med undantag för förstasidan där det i testenkäten kommer information om hantering av personuppgifter som förstasida i länken medan det i de skarpa enkäterna står angivet direkt i mailet (se text nedan). 

Svaren i testenkäterna kan inte härledas till varken person eller förening och kommer inte att samlas in för att redovisas. 

Testenkät ledare 

Testenkät vårdnadshavare/spelare

Hantering av personuppgifter

Enkäten är anonym på det sätt att ingen i en förening kan komma åt enskilda svar och koppla dem till de personuppgifter, e-postadress och namn, som används för att skicka ut undersökningen. Redovisning på mindre svarsgrupper än 5 personer kommer inte kunna göras.

Förening kommer kunna komma åt fritextsvar om sådana lämnas men de kan inte kopplas till enskilda personuppgifter. Persondata som används för att skicka ut enkäten anonymiseras direkt då ett svar har lämnats. För personer som ej svarar på enkäten anonymiseras persondata när sista svarsdatum för enkäten inträffar.

Systemet för att hantera enkäten tilhandahålls åt föreningen av Svenska Fotbollförbundet. De enskilda svaren kan endast kommas åt av administratörer på Svenska Fotbollförbundet eller dess distriktsförbund och då enbart för att kunna radera svar.