Group 2 Copy 19LinkGroup 3Group 2

Sök projektmedel

Nästa ansökningsperiod startar i juni 2020. Mer information kommer inom kort.

 

Vi ger stöd till idéer på förebyggande insatser som ger barn och unga chansen till bättre hälsa och tryggare föreningsliv. Exempelvis: genom sociala värderingsövningar som är kopplade till fotbollsaktiviteter. Med barn och ungdomar menar vi personer som är upp till 25 år. De projekt vi stödjer ska utgå ifrån Barnkonventionen och bidra till:  

 • Bättre hälsa och tryggare föreningsliv.
 • Jämställdhet och lika behandling oberoende kön, sexuell läggning, funktionsvariationer eller etnisk bakgrund.
 • Att barn och unga känner sig inkluderande i föreningen.
 • Att barn och unga får en bättre självbild och en stärkt självkänsla.
 • Föreningen ska vara medlem i Svenska Fotbollförbundet.

Handläggningstiden för en ansökan är i snitt två till fyra månader.

Ansök om medel

 1. Ladda ner ansökan här
 2. Fyll i formuläret
 3. Skicka in ansökan i Word-format
 4. Signering (undertecknande, den sista sidan i formuläret) skickas in via PDF
 5. Ifylld ansökan och signering mejlar du till olikaarbra@svenskfotboll.se
 6. Spara den ifyllda ansökningsblanketten (i Wordformat) och budgeten (i Excelformat) i er dator för kommande redovisning nästa år

 

JURYN för Alla är olika – olika är bra består av representanter från Svenska Fotbollförbundet samt partners.

För frågor om ansökan, kontakta:

 

ICA samlar in 5,4 miljoner för en mer jämställd fotboll.

Partner