Group 2 Copy 19LinkGroup 3Group 2

Samarbetspartners

I initiativet Alla är olika - olika är bra samarbetar vi i Svenska Fotbollförbundet med våra mångåriga partners Svenska Spel och ICA.

Svenska Spel är idrottens största supporter. Vi vill att idrotten ska vara öppen och inkluderande och att fler ska kunna delta efter sina egna förutsättningar. Fotbollen har en viktig roll i detta och därför känns det angeläget för Svenska Spel att stötta Alla är Olika – Olika är bra''.

Patrik Hofbauer, VD, Svenska Spel

 

Patrik Hofbauer, VD Svenska Spel

 

ICA och Svenska Fotbollförbundet är två organisationer som vilar på samma värdegrund: alla ska behandlas lika, vi ska göra varje dag lite enklare och gladare för alla invånare i Sverige.
Alla ungdomar i Sverige måste få en möjlighet skapa en bra plattform för framtiden för att kunna bidra i samhället. Fotbollen och föreningslivet spelar en viktig roll för integrationen av nyanlända ungdomar, och därför vill vi vara med i Svenska Fotbollförbundets arbete med detta.

Anders Svensson, VD, ICA Sverige AB

 

Anders Svensson, VD, ICA Sverige

Partner

  • ICA