Link

SM F17

Med anledning av corona-pandemin kommer F17 2020 att genomföras som enkelserier med efterföljande fortsättningsserier och slutspel.

Information om säsongen 2020

Till säsongen 2020 var det återigen fri anmälan till tävlingen och sista anmälningsdag var den 15 januari 2020. Inför säsongsstart är det 71 lag anmälda till tävlingen.

Inför 2020 har några förändringar gjorts i föreskrifterna för tävlingen. Dessa är att:

  • Förening har rätt att anmäla två lag till tävlingen. Dessa lag ska, när det inte är oskäligt, placeras i olika seriegrupper. Endast ett av lagen får kvalificera sig till slutspel och spelare från föreningen får endast delta i ett av lagen under pågående tävling.
  • Resekostnadsfördelning har införts i tävlingen.
  • Match i F17 alltid ska ledas av tre domare (en domare och två assisterande domare).
  • Maximalt tre överåriga spelare (födda tidigast 2002, dvs. under innevarande kalenderår fylla högst 18 år) får delta per match och förening. Av dessa får maximalt två spelare delta som utespelare. Överåriga spelare ska vara registrerade i den deltagande föreningen.

Säsongen 2020 spelas F17 i åtta regionala seriegrupper. Varje lag spelar en match mot varje annat lag i sin seriegrupp. 

  • Lag 1-4 i respektive seriegrupp kvalificerar sig till fortsättningsserie A (A-serie).
  • Resterande lag i respektive seriegrupp kvalificerar sig till fortsättningsserie B (B-serie)

Poängställningen nollställs mellan de regionala seriespelen och fortsättningsserierna.

Dessa distrikt administerar respektive seriegrupp:

Vid frågor om spelprogram och annat kring seriespelet, kontakta respektive distriktsförbund. 

A-serie

De lag från respektive seriegrupp som kvalificerat sig till A-serien möter resterande lag från den ursprungliga seriegruppen i enkelmöte. Lag 1 och Lag 2 i varje A-serie kvalificerar sig till slutspel. I det fall en förening har fler än ett lag anmälda till tävlingen och ett lag som inte får kvalificera sig till slutspel (föreningens andralag) placerar sig som Lag 1 eller Lag 2 i sin A-serie, kvalificerar sig istället Lag 3 i den A-serien till slutspel.

Spelordning och datum:

12/13 september
Lag 1 – Lag 3
Lag 2 – Lag 4
19/20 september
Lag 2 – Lag 3
Lag 4 – Lag 1
26/27 september
Lag 1 – Lag 2
Lag 3 – Lag 4

B-serie

De lag från respektive seriegrupp som kvalificerat sig till B-serien möter resterande lag från den ursprungliga seriegruppen i enkelmöte. Lag 5 och Lag 6 spelar två matcher på hemmaplan. I B-seriegrupper med 6 lag spelar även Lag 7 två matcher på hemmaplan.

Vilka lag som möter varandra i åttondels-, kvarts- och semifinaler bestäms utifrån geografisk närhet lagen emellan, med beaktande av samtliga deltagande lags geografiska hemvist. Segrarna i respektive seriegrupp (A-serie) eller lag från samma seriegrupp får dock inte mötas i åttondelsfinalerna, om inte Förbundsstyrelsen beslutar annat.

  • Åttondelsfinalerna avgörs genom enkelmöten. Högst rankat lag i respektive åttondelsfinal är hemmalag. Segrande lag i åttondelsfinalerna kvalificerar sig till kvartsfinalspel.
  • Kvartsfinalerna avgörs genom enkelmöten. Högst rankat lag i respektive kvartsfinal är hemmalag. Segrande lag i kvartsfinalerna kvalificerar sig till semifinalspel.
  • Semifinalerna avgörs genom enkelmöten. Högst rankat lag i respektive semifinal är hemmalag. Segrande lag i semifinalerna kvalificerar sig till finalspel.
  • Finalen avgörs genom enkelmöte. Hemmalag i finalen utses genom fri lottning av SvFF:s kansli. Segrande lag i finalen utses till Svenska Mästare för Flickor 17 år.

Rankingen i slutspelet baseras på de deltagande lagens seriespel (A-serie). I första hand jämförs tabellplacering, i andra hand erhållna poäng, i tredje hand målskillnad, dvs. skillnaden mellan antalet gjorda och insläppta mål och därefter flest antal gjorda mål, i jämförelse med antalet spelade matcher i seriespelet. I sista hand utses högst rankat lag genom fri lottning.

För mer information om tävlingen, se föreskrifter nedan. Här hittar ni tävlingsbestämmelser. 

Kontakta oss

Det är vi som är kontaktpersoner för F17 på Svenska Fotbollförbundet.