Link

Ligacupen 2020/2021

Arbetet inför Ligacupen 2020/2021 är i full gång. Målsättningen är att senast den 30 oktober ha gruppindelning och spelprogram fastställt. Deltagande föreningar får information från Örebros Fotbollförbund så snart det är klart.

Ligacupen är en tävling för pojkar i åldersklasserna 19, 17 och 16 år. 

Av Svensk Elitfotboll (SEF) certifierad Tipselitakademi som vid 2019-års utvärdering erhållit minst en stjärna, ska tilldelas en plats i tävlingen. Kriteriet ska vara uppfyllt senast 31 mars 2020.

Eventuella återstående platser i tävlingen fördelas mellan SDF utifrån turordning för SDF baserad på distriktens antal elvamannalag vad avser herr- och pojklag (i förekommande fall niomannalag från 13 år) per den 31 maj 2020. SDF beslutar vilket lag som ska tilldelas platsen i Ligacupen.

Tävlingsmetod

Inom respektive åldersklass delas lagen in i 16 geografiska seriegrupper om 4 lag där grupperna avgörs genom enkelmöten. Segrarna och ett antal "bästa" tvåor kvalificerar sig till slutspel. 

A-slutspel och finalspel
Lagen delas in i fyra geografiska slutspelsgrupper om sex lag och grupperna avgörs genom enkelmöten. Vinnaren i respektive A-slutspelsgrupp kvalificerar sig till ett finalspel bestående av semifinaler och final. 

B-slutspel
De lagen som inte kvalificerat sig till A-slutspel deltar i B-slutspelet. Lagen delas här in i geografiska grupper om vardera 5 eller 6 lag.  

Information om datum för höstens spel i Ligacupen finner ni i årsplanen i nedan dokumentsamling. Datum för våren återkommer vi med längre fram. 

För mer information om tävlingen, se tävlingens föreskrifter nedan.