Link

Ligacupen 2019-2020

Information om Ligacupen 2020/2021 kommer att uppdateras på denna sida så snart alla finaler för 19/20 är spelade.

Ligacupen är en tävling för pojkar i åldersklasserna 19, 17 och 16 år. 

Av Svensk Elitfotboll (SEF) certifierad Tipselitakademi som vid 2018-års utvärdering erhållit minst en stjärna, ska tilldelas en plats i tävlingen. Kriteriet ska vara uppfyllt senast 31 mars 2019.

Eventuella återstående platser i tävlingen fördelas mellan SDF utifrån turordning för SDF baserad på distriktens antal elvamannalag vad avser herr- och pojklag (i förekommande fall niomannalag från 13 år) per den 31 maj 2019. SDF beslutar vilket lag som ska tilldelas platsen i Ligacupen.

Tävlingsmetod

Inom respektive åldersklass delas lagen in i 16 geografiska seriegrupper om 4 lag där grupperna avgörs genom enkelmöten. Segrarna och ett antal "bästa" tvåor kvalificerar sig till slutspel. 

A-slutspel och finalspel
Lagen delas in i fyra geografiska slutspelsgrupper om sex lag och grupperna avgörs genom enkelmöten. Vinnaren i respektive A-slutspelsgrupp kvalificerar sig till ett finalspel bestående av semifinaler och final. 

B-slutspel
De lagen som inte kvalificerat sig till A-slutspel deltar i B-slutspelet. Lagen delas här in i geografiska grupper om vardera 5 eller 6 lag.  

För att se samtliga grupper i A- och B-slutspel, klicka här och välj Ligacupen - slut- och finalspel.

För mer information om tävlingen, se tävlingens föreskrifter nedan.