Hållbarhetsarbetet kring finalen

Ett så stort och prestigefullt evenemang som finalen i UEFA Women's Champions League ger positiva effekter både för svensk fotboll och till samhället i stort. Evenemanget ger energi och inspiration till fotbollsrörelsen, och lockar fler att engagera sig i sporten. Fotbollen spelar en viktig roll i ett välmående samhälle, genom att inspirera, förena, integrera och bygga människors självkänsla.

För Svenska Fotbollförbundet och Göteborgs Stad är detta själva huvudsyftet med att arrangera evenemanget. Tillsammans har vi höga hållbarhetsambitioner, såväl ekonomiskt och ekologiskt som socialt. Detta ska genomsyra hela evenemanget.

På denna sida kan du hitta information om hur finalen i UEFA Women's Champions League ska skapa nytta och bidra till en långsiktig positiv förändring.

Miljödiplomering

Finalen av UEFA Women's Champions League är ett miljödiplomerat event enligt Svensk Miljöbas. Det innebär att en tredje part granskat och godkänt arbetet kring finalen för en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning.

Diplomeringen innebär att evenemanget uppfyller ett antal krav. Bland annat kontrolleras våra miljöförbättrande aktiviteter och åtgärder inom områdena energi, resor och transporter, avfall och livsmedel.

I arbetet med finalevenemanget ställer vi höga krav, både på vår egen organisation samt på våra leverantörer.

Plus 10 000

Plus 10 000 är ett rikstäckande initiativ från Svenska Fotbollförbundet där målet och visionen är att tillsammans inspirera och stimulera så att fler kvinnor blir en del av fotbollsfamiljen.

Det här innebär fler tjejer och kvinnor som fotbollsledare i olika positioner på och utanför planen som tränare, domare, styrelse- och kommittéledamöter, i ordförandepositioner och ledningsgrupper samt andra roller i klubbar och föreningar.

Det spelar ingen roll om det är en fotbollsmamma som vill utvecklas och hjälpa till eller om det är en aktiv spelare som är nyfiken på nästa steg i karriären. Alla är precis lika välkomna.

Som en del i den nationella satsningen ville Göteborgs Stad och Göteborgs Fotbollförbund i samband med arbetet med Champions League-finalen göra sitt för att dra sitt strå till stacken, och på så sätt bli en viktig medspelare i målet mot Plus 10 000.

För att bidra till arbetet har därför ett flertal legacyprojekt skapats för att bland annat bidra i visionen om att inspirera fler tjejer och kvinnor till fotbollsfamiljen.

Om våra legacyprojekt

Legacy handlar om det arv som evenemanget vill lämna efter sig. I samband med Champions League-finalen görs flera insatser för att öka antalet aktiva flickor och kvinnor inom fotbollen - som domare, ledare eller spelare. Här nedan listas projekten som genomförs.

Officiella partners UEFA Women's Champions League

  • Pepsi MAX
  • VISA
  • Hublot
  • Nike
  • Together#WePlayStrong