Intäktsmöjligheter för lag och föreningar

I Min Fotboll finns nya digitala intäktsmöjligheter för lag och föreningar. Här hittar du information om hur Min Fotboll kan bli en betydande intäktskälla för ert lag och er förening.

Livesänd era matcher – och få intäkter från tittares betalningar

När en tittare köper tillgång till en livesändning eller dess repris genereras pengar till föreningen/laget, som får hälften av intäkten efter avdrag för momskostnader.

På seniormatcher där man köper tillgång till en specifik match (pay-per-view), går intäkten till det sändande laget. I barn- och ungdomsmatcher köper man inte en specifik match, utan tillgång till alla matcher i Min Fotboll under 30 dagar. Vid köpet anger tittaren vilken förening och lag de vill stödja med sitt köp.

Exempel

Ett ungdomslag där 25 föräldrar/släktingar köper 30 dagars kort under de 6 månader säsongen pågår, tjänar 4 000 kr till laget. Ett seniorlag som sänder 15 hemmamatcher för 49 kr/match med i genomsnitt 50 tittare, tjänar 16 500 kr.

Du hittar mer information om hur ni livesänder era matcher via länken nedan:

Skaffa digitala lagsponsorer – tjäna 5 000 kr per sponsor

Att rekrytera sponsorer är inte alltid enkelt, och det kan vara svårt att ge sponsorn en bra synlighet utöver traditionella aktiveringar som arenaskyltar och tryck på kläder.

I Min Fotboll finns ett digitalt lagsponsorkoncept som tagits fram för att ge alla lag en möjlighet att sälja moderna, digitala sponsorpaket till ett eller flera företag som vill stötta laget, och i utbyte få synlighet runt laget och dess matcher i Min Fotboll.

Ett bra säljmaterial som tydligt beskriver vad sponsorn får, vilka uppgifter som behövs från sponsorn finns att ladda ner för att sedan skicka ut till företag i till exempel den föräldracommunity som finns runt laget.

En av lagets admins i Min Fotboll lägger in uppgifter om sponsorn på lagets adminsida på Min Fotboll-webben, och det går jättebra att lägga upp flera lagsponsorer per lag om ni lyckas bra med säljarbetet.

Hela processen inklusive skapande av betalningsunderlag är inbyggt i Min Fotboll, och avstämningar av inbetalningar görs av Min Fotboll-teamet. Sponsorn betalar totalt 5 750 kr, varav 5 000 betalas ut till föreningen/laget enligt samma rutiner som intäkter från livesändningar.

Exempel

I en förening med 20 lag, där hälften av lagen lyckas ordna i genomsnitt en sponsor var, genererar lagsponsorkonceptet intäkter på 50 000 kr.

Digitala marknadsföringsytor för föreningen att sälja

Billboard i livesändningar

En bra marknadsföringsyta i Min Fotboll som gjorts tillgänglig för föreningar att sälja, är en så kallad ”billboard”, en bild som visas under ett par sekunder för tittare innan varje livesändning som gjorts av föreningens lag (likt ”sändningen presenteras av” som du säkert känner igen från TV-sända matcher).

Billboardytan kan säljas exklusivt till en partner, eller till flera olika partners som vill stötta föreningen och i utbyte få synlighet i alla livesändningar som görs av föreningens lag.

En av föreningens admins i Min Fotboll lägger in billboarden i form av en bild som laddas upp via föreningens adminsida på Min Fotboll-webben. Föreningen sätter själv priset för den eller de partners man säljer billboardytan till, utifrån föreningens storlek, hur många livesändningar man uppskattar att föreningens lag kommer att göra, och hur mycket tittande man tror det kommer att vara.

Föreningen hanterar själv fakturering och betalningar från partners, och behåller alla intäkter man kan generera.

Exempel

En förening där 20 lag livesänder 15 matcher var, och en sponsor betalar 100 kr per match för att synas på billboards, tjänar 30 000 kr.

Föreningspartners på förenings- och lagsidor

Via föreningens adminsida på Min Fotboll-webben kan föreningen lägga upp sina sponsorer/partners med namn, beskrivning, logotyp och länk till webbplats.

Partners visas då på föreningens sida, och alla föreningens lags sidor, i Min Fotboll appen och på Min Fotboll-webben.

Föreningen sätter själv priset för partners synlighet på sidorna i Min Fotboll, hanterar själv fakturering och betalningar, och behåller alla intäkter man kan generera.