Group 2 Copy 19Link

Svensk fotboll på plats under Stockholm Pride

På lördag 4 augusti kommer representanter från Svenska Fotbollförbundet finnas på plats under Prideparaden som startar vid Stockholms Stadshus.

Alla är olika - olika är bra är Svenska Fotbollförbundets paraplynamn inom fotbollens sociala frågor, och för oss är det viktigt att man visar öppenhet och respekt för människors lika värde samt motverkar alla former av diskriminering.

- Alla ska känna sig välkomna till svensk fotboll – oavsett etniskt ursprung, ålder, kön, sexuell läggning och funktionsvariationer. Vi vill att fotbollen ska vara en mötesplats, och att så många som möjligt ska få vara del av den gemenskap, glädje och frihet som vår idrott står för, säger Sevana Bergström, CSR-ansvarig på SvFF.

Under VM i Ryssland lyftes HBTQ-frågan i reklamfilm tillsammans med ICA. Med det viktiga budskapet om att få älska vem man vill.
Se filmen här.