Group 2 Copy 19Link

Sevana och Ronja FK prisade

Det är sjätte gången Svenska Barnidrottspriset delas ut – ett pris som tilldelas den eller de som på ett inspirerande sätt stått upp för barns rättigheter inom idrotten. Årets pristagare är Ronja FK, grundad av Sevana Bergström, CSR-ansvarig på SvFF.

Sevanas kärlek till fotbollen började i Uppsala och i det segregerade området Gottsunda. Efter studier och fotbollsspelande på elitnivå i USA flyttade hon hem till Sverige igen, där hon grundade Ronjabollen/Ronja FK.
- Det är en ära för oss på Ronja FK att ta emot detta pris och detta är ett kvitto på det fina arbetet som vårt team gör. Jag vill även rikta ett stort tack till de övriga nominerade som kämpar för barns rättigheter i vårt samhälle. Tillsammans kommer vi att nå våra mål, säger Sevana.

Ronjabollen finansieras av arvsfonden

Ronjabollen är ett fotbollsprojekt, finansierat av arvsfonden, för tjejer i åldrarna 8 till 15 som bor i resurssvaga områden i Uppsala. Ronjabollen vill att fler tjejer ska få möjligheten att vara fysiskt aktiva på fritiden, hitta en idrottsförening som passar dem och få en meningsfull fritid. Syftet med Ronjabollen är att öka delaktighet och handlingsutrymme för tjejer som lever långt ifrån idrottsrörelsen.

Läs mer om Barnidrottspriset här