Link

Erlandsson ställer inte upp för omval till RF:s styrelse

Susanne Erlandsson har i maj nästa år suttit i Riksidrottsförbundets, RF:s, styrelse i tolv år. Tolv år som är den stadgat maximala tiden i SvFF:s förbundsstyrelse. I samråd med SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson väljer hon därför att inte kandidera till nästa mandatperiod.
- Tolv år är ganska lång tid och även om jag älskar att jobba med idrottens och fotbollens frågor så är det bra att släppa fram något nytt, säger Susanne Erlandsson.

Susanne Erlandsson har i snart tolv år varit SvFF:s representant i RF:s styrelse. Den tidigare EFD-ordföranden satt själv med i SvFF:s förbundsstyrelse som klubbade igenom den maximala ledamotstiden till tolv år. Därför känns det naturligt för henne att avsluta sitt uppdrag som vice ordförande i RF:s styrelse efter den nuvarande mandatperioden, även om samma tak inte existerar i RF:s stadgar.

- I maj har jag varit styrelseledamot i RF:s styrelse i tolv år och blivit omvald tre gånger. Det är utifrån det som jag och Karl-Erik har pratat och landat i detta. Och det känns helt rätt, säger hon.

"Ett stort tack till Susanne"

Karl-Erik Nilsson:

- Först och främst: ett stort tack till Susanne för ett mycket bra jobb i Riksidrottsstyrelsen. Susanne har varit och kommer fortsatt under resterande del av mandatperioden att vara en stark och pålitlig röst för fotbollens frågor i RF, säger SvFF:s ordförande och fortsätter:

- Mandattidsgränsen inom SvFF är tolv år och det innebär därför att Susanne inte bör kandidera för en ny period. Vi ser däremot fram emot att nyttja Susannes tjänster och breda erfarenhet även fortsättningsvis inom svensk fotboll.

"Mycket jobb som återstår"

Vad Erlandsson ska fortsätta med inom svensk fotboll är inte klart och än så länge har hon fullt upp med sitt uppdrag i RF:s styrelse.

- Det är mycket jobb som återstår fram till maj och jag har fullt fokus på uppdraget fram till Riksidrottsmötet 2021, avslutar hon.