Hög tid att föreslå utmärkelser

Varje år utdelas utmärkelser till ledare med mångåriga gärningar inom svensk fotboll. Förslagen på mottagare av utmärkelserna ska vara distrikten tillhanda senast 30 september. Distrikten har sedan oktober månad på sig att gå igenom förslagen.

Ovanstående gäller för ledare med mångårig gärning i styrelser och kommittéer. Förslagen kan lämnas in av distriktsstyrelsen men även av medlemsförening i SvFF.

Det finns även en rad andra utmärkelser för föreningar, ungdomsledare m fl. All information om SvFF:s olika utmärkelser finns samlad på denna sida.

Närmare information om utmärkelser till ledare hittar här nedan:

Svenska Fotbollförbundet utdelar utmärkelser till personer som erkänsla för mångårigt intresserat och uppoffrande arbete för svensk fotboll. Förslag till utdelning av utmärkelser kan avges av distriktsstyrelse och av förening i SvFF.

Dessa utmärkelser är:

  • Diplomet för ledare
  • Förtjänsttecknet i silver
  • Förtjänsttecknet i guld
  • Förtjänstmedaljen i guld

Allmänt

För erhållande av ovannämnda utmärkelser gäller att personen i fråga skall ha varit aktiv viss tid under de senaste fem åren. Vidare utdelas utmärkelserna i ovan angiven ordning med ett tidsintervall av fem år mellan de olika utmärkelserna. Förbundsstyrelsen kan besluta om avvikelse från denna ordning.

Förbundsstyrelsen kan besluta om utdelning av tecken och medaljer till person som inte är formellt behörig enligt dessa regler, men som ändå utfört betydande arbete för fotbollidrotten.

Förslag med distriktens yttrande rörande SvFF:s Förtjänstmedalj, Förtjänsttecken i guld och Förtjänsttecken i Silver, skall vara SvFF tillhanda senast 31 oktober (distriktsförbundet senast den 30 september) för att beaktas inför kommande förbunds- och distriktsmöte. Ansökan behandlas således av distrikten under oktober månad. SvFF:s styrelse tar beslut angående utmärkelserna under december månad.

Förslag till Diplom för ledare insändes till distriktet senast fyra veckor före avsedd utdelningsdag.

Bestämmelser

Diplomet för ledare

Svenska Fotbollförbundets Diplom kan distriktsförbundet tilldela person som tillhört förenings- och eller distriktsstyrelse i minst 15 år och som utfört betydande arbete för fotbollidrotten. Diplomet för ledare utdelas i regel vid föreningsjubileum o dyl.

Förtjänsttecken i silver

Förtjänsttecken i silver med blågult band tilldelas person, som tillhört förenings- och eller distriktsstyrelse under minst 20 år, och som utfört betydande arbete för fotbollidrotten. Förtjänsttecknet i silver utdelas som regel vid distriktsförbundets årsmöte.

Förtjänsttecken i guld

Förtjänsttecken i guld med blågult band tilldelas person, som tillhört förenings- och eller distriktsstyrelse under minst 25 år, och som utfört betydande arbete för fotbollidrotten. Förtjänsttecknet i guld utdelas som regel vid SvFF:s förbundsmöte.

Förtjänstmedalj i guld

Förtjänstmedaljen i guld med blågult band är förbundets högsta utmärkelse och utdelas till personer, som genom långvarig verksamhet utfört betydande arbete för fotbollidrotten. Förtjänstmedalj i guld utdelas som regel vid SvFF:s förbundsmöte.