Link

Brev till den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA

De nordiska fotbollförbunden har gemensamt skickat ett brev till den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA med anledning av deras samråd angående mikroplaster. I brevet beskrivs de konsekvenser ett eventuellt förbud mot granulat i konstgräsplaner skulle få för fotbollen i Norden samt lämnas förslag på hur man strategiskt och praktiskt kan arbeta med miljöfrågan utan ett rent förbud.

EU-kommissionens lagförslag beräknas komma under andra kvartalet 2021, därefter följer förhandlingar med EU:s medlemsstater, EU-rådet och Europaparlamentet för slutligt beslut och ikraftträdande 2022.

Läs mer: