SvFF:s riktlinjer – justering gällande publik

SvFF publicerade den 10 augusti uppdaterade riktlinjer för svensk fotboll under coronapandemin. Att notera särskilt är att det öppnas för att förening i vissa fall kan släppa in publik om max 50 personer, främst inom bredd- och nivåerna under elitfotbollen.
Det kan göras vid matcher på inhägnad idrottsplats eller annat kontrollerat plan- eller arenautrymme (förtydligande av denna del publicerad den 12 augusti), förutsatt att föreningen kan följa gällande rekommendationer kring smittspridning och social distansering.

Svensk fotboll ska visa ansvar genom att bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset, men måste samtidigt – på ett ansvarsfullt sätt – kunna genomföra den fotbollsaktivitet som är möjlig under rådande omständigheter.

Tillsammans med Elitfotboll Dam (EFD) och Svensk Elitfotboll (SEF) skickade SvFF i förra veckan ett brev till idrottsminister Amanda Lind med en begäran att regeringen ska ompröva begränsningen av offentliga tillställningar med mer än 50 deltagare, den förordning som innebär en negativ särbehandling av bland annat idrotten. SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson och generalsekreterare Håkan Sjöstrand har efter detta även fått möjlighet att framföra svensk fotbolls hållning i frågan i möte med idrottsministern.

I väntan på eventuellt gehör i frågan har vi från SvFF:s sida valt att justera den tidigare gällande rekommendationen till svensk fotboll att genomföra alla matcher utan publik till att medge publik upp till taket 50 personer, detta så länge som övriga föreskrifter och rekommendationer kring smittspridning och social distansering kan upprätthållas.

I SvFF:s uppdaterande riktlinjer anges bland annat följande:

Undantag kan göras om matchen genomförs på en inhägnad idrottsplats eller annat kontrollerat arenautrymme och arrangerande förening kan säkerställa att

  • åskådarantalet aldrig överstiger 50 personer,
  • åskådare som inte tillhör samma familj/sällskap kan sitta eller stå med minst 1,5 m avstånd,
  • trängsel inte uppstår, och avstånd kan hållas, vid inpassage samt under match och efter match,
  • åskådarna har tillgång till handtvätt eller handsprit,
  • hålla en god hygien på idrottsanläggningen, inklusive att så ofta som möjligt torka av ytor och material som många rör med händerna,
  • samtliga åskådare på lämpligt sätt informeras om gällande ordningsregler före, eller senast vid, ankomst till matchen, samt
  • utse ansvarig(a) att tillse att åskådarna följer gällande ordningsregler, samt
  • följa polismyndighetens anvisningar för offentliga tillställningar

I en uppdaterad version (publicerad den 12 augusti) har SvFF förtydligat att arrangerande förening måste kunna säkerställa att åskådarantalet på matchen aldrig överstiger 50 personer. För förening som inte kan säkerställa detta rekommenderas alltså fortfarande att inte bjuda in publik överhuvudtaget, särskilt om det på en och samma idrottsplats eller fotbollsplan spelas flera matcher samtidigt eller om idrottsplatsen eller fotbollsplanen är öppen och åtkomlig för allmänheten.

Observera att de justerade riktlinjerna inte innebär någon skyldighet för arrangerande förening att tillåta publik, utan varje förening måste själv avgöra om man vill och, på ett ansvarsfullt sätt, kan bjuda in publik.
För elitfotbollen gäller att gemensamma beslut tas inom respektive ligaorganisation, där man avvaktar regeringens besked i fråga om ändrade publikrestriktioner.

Läs mer: