Möte med idrottsminister Amanda Lind

Håkan Sjöstrand och Karl-Erik Nilsson träffade idag idrottsminister Amanda Lind för att diskutera åtgärder för att stötta fotbollen under coronaepidemin, bland annat behovet av att tillåta publik på matcher.

Från fotbollens sida framfördes att det är av största vikt att det går att hitta lösningar som gör det möjligt att, under säkra former, öppna upp för publik på matcher och påbörja en återgång till mer normala förhållanden.

Fotbollens föreningar har tagit ett stort ansvar för att förhindra smittspridning och se till att konsekvenserna av pandemin blir så hanterbara som möjligt. Det ansvaret vill fotbollen fortsätta att ta – med publik på våra arenor. Genom väl genomarbetade säkerhetskriterier för både breddfotbollen och den högsta elitnivån, finna de förutsättningar som krävs för att hantera detta på ett smittsäkert sätt.

För elitfotbollen finns redan detaljerade protokoll, och dessutom en rad ytterligare anpassningsbara åtgärder kring hantering av publik (säkra insläpp, placering på arenan, handhygien, etc) som snabbt kan sättas i verket. En möjlighet vore att testa dessa planer/protokoll på några arenor och arrangemang, för att sedan gå vidare till resterande anläggningar och matcher.

Vad gäller breddfotbollen bör ett antal kriterier som garanterar smittsäkerheten kunna ställas upp, föreningar som uppfyller dessa ska kunna ta emot publik i begränsad omfattning.

Nilsson och Sjöstrand framförde att SvFF, som fotbollens ”myndighet”, kan ta ansvar för att följa upp efterlevnaden av kriterierna, både på elit- och breddnivå. Dessutom kan polisen använda fotbollens underlag i tillståndsprövningen vid dessa evenemang.

Karl-Erik Nilsson, Svenska Fotbollförbundets ordförande:

- Vi hade en bra diskussion och uppskattar dialogen med ministern. Jag upplever att våra argument och beskrivningar togs emot väl. Att vi snart, ju snabbare desto bättre, kommer till ett läge där vi stegvis kan börja ta emot publik är helt avgörande, det är en överlevnadsfråga för fotbollen. Inom fotbollsrörelsen finns engagemanget och förmågan att ta ett stort ansvar – ge oss möjligheten att göra det, vi står redo.

Håkan Sjöstrand, Svenska Fotbollförbundets generalsekreterare:

- Det är otillfredsställande att fotbollen särbehandlas negativt vad gäller publik och folksamlingar – jag är övertygad om att vi har betydligt bättre förutsättningar än till exempel köpcentrum och restauranger att garantera att smittspridning inte sker. Det är viktigt att vi fortsätter den här konstruktiva dialogen, men naturligtvis måste den också resultera i konkreta, positiva resultat för fotbollen och övrig idrott.

Ministern uttryckte uppskattning över den information hon fick av idrottens representanter och utlovade att regeringen kommer med besked om publikfrågan inom några veckor.

Vid mötet medverkade även Håkan Leeman, ordförande för Svenska Motorcykel och Snöskoterförbundet, Anna Nordkvist, generalsekreterare för Svenska Bilsportförbundet och Stefan Bergh, generalsekreterare på Riksidrottsförbundet.