Martin Strömbergsson dömer inga matcher under 2020

SvFF:s utredning bekräftar de uppgifter som framkommit om domaren Martin Strömbergssons uttalande mot Östersunds målvakt Aly Keita under en allsvensk match förra året.

Med den nu avslutade utredningen som grund har Svenska Fotbollförbundets Domarkommitté beslutat att Strömbergsson inte ska döma några matcher i förbundsserierna under 2020.

Peter Ekström, ordförande i Svenska Fotbollförbundets Domarkommitté:

- Martin Strömbergsson bedyrar att han inte haft några rasistiska avsikter med det han har sagt. Vi har ingen anledning att betvivla detta, men anser ändå att det är ett mycket olämpligt uttalande, och att det måste vara uppenbart att det kan uppfattas som kränkande. Utifrån det som har skett är det inte lämpligt att Martin Strömbergsson dömer några matcher i förbundsserierna under återstoden av 2020.

Håkan Sjöstrand, generalsekreterare på Svenska Fotbollförbundet:

- Jag delar Domarkommitténs syn på ärendet helt. Det som har inträffat är mycket allvarligt, och står i strid med svensk fotbolls värderingar – oavsett vilka avsikter Strömbergsson haft. Svenska Fotbollförbundet, i egenskap av arbetsgivare, kommer att ge Martin Strömbergsson en erinran och tillsvidare arbetsbefria honom. Det känns bra att vi grundligt har utrett händelsen och talat med alla inblandade – det gör att vi känner oss trygga i vår bedömning. Det är bra och viktigt att Aly Keita berättat om sin upplevelse. Vi måste våga prata om dessa frågor inom svensk fotboll.