Link

Vad ska gälla om en tävling inte kan spelas klart?

SvFF utreder nu vad som ska gälla om en tävling, t.ex. en serie, inte kan slutföras på grund av extraordinära omständigheter såsom det pågående corona-utbrottet. Efter samråd med berörda avser SvFF:s styrelse att senast i augusti fatta beslut om vad som ska gälla för tävlingar under säsongen 2020.

Det pågående corona-utbrottet har medfört att ett stort antal tävlingar i olika idrotter världen över tvingats avbrytas i förtid och inte kunnat slutföras. Liksom många andra nationsförbund saknar SvFF i nuläget regler om de tävlingsmässiga konsekvenserna i en sådan situation. Vissa nationsförbund har valt att ställa in pågående tävlingar utan att vare sig utse någon seriesegrare eller genomföra upp- och nedflyttning, medan andra valt att fastställa sluttabeller utifrån ställningen när tävlingen avslutades.

Förbundsstyrelsen har den 10 juni 2020 diskuterat frågan och beslutat att utifrån den utredning som hittills gjorts samråda med berörda inom fotbollsrörelsen, och avser att därefter fatta beslut senast i augusti om vad som ska gälla för tävlingar under säsongen 2020.  Parallellt med detta avser Förbundsstyrelsen att lägga förslag till Representantskapet i november 2020 om vad som ska gälla för tävlingar fr.o.m. säsongen 2021.