Projektet ska locka fler tjejer till fotbollen

IF Team Hudik har ett tydligt mål, att få fler tjejer att spela fotboll, samt att få dem att stanna kvar i föreningen längre än de gör idag. Oavsett bakgrund ska alla ges möjlighet att spela fotboll och få vara med i fotbollsrörelsen.

Projektet påbörjades sommaren 2019 genom att föreningen arrangerade ’’Sommarlovsfotboll’’ i samarbete med SISU, Hudiksvalls Kommun och Hudiksvalls Bostäder. Under fyra veckor spelades fotboll i olika bostadsområden och man riktade in sig på tjejer i åldern 6-12 år, men även killar fick vara med. Totalt deltog 106 barn.

Med lek och enklare fotbollsövningar som utgick från Fotbollens spela, lek och lär, samt mellanmål till barnen och kaffe till föräldrarna, blev denna verksamhet väldigt lyckad.

Med ekonomiskt stöd från Svenska Fotbollförbundets initiativ Alla är olika-olika är bra, har man nu tagit ett steg framåt. Efter att projektet presenterats på ett rektorsmöte i kommunen spreds informationen snabbt vidare till idrottslärarna, som i sin tur tog kontakt med IF Team Hudik för att samarbeta. Tillsammans tog man fram en form och struktur som gav föreningen rätt förutsättningar för att starta igång aktiviteter på olika skolor från och med februari 2020. Projektet drivs och genomförs av kanslist Lotta Ericsson, som har arbetat på förskola i 29 år, samt utbildat sig inom genuspedagogik och lärande. Lotta har även spelat fotboll i 14 år. Hon har stor erfarenhet och kunskap för att bemöta och samverka med barn.

-Att föreningen fått möjlighet att driva detta projekt på skoltid har inneburit att vi har kunnat träffa så gott som alla tjejer inom målgruppen 6–12 år i vår stad. Vi har startat ett nytt lag och rekryterat fler ideella ledare. Projektet har gett tjejfotbollen och föreningen en skjuts framåt, vilket var vår ambition, säger Lotta Ericsson, projektansvarig och kanslist på IF Team Hudik.

Projektet pågår under hela året, men största delen har avverkats nu på vårterminen. Man spelar fotboll på lektionstid med alla tjejer i kommunen. Det rör sig om totalt sju skolor och uppskattningsvis runt 500–600 tjejer. Information om föreningen har delats ut på ett antal språk, och summan av detta har gett IF Team Hudik cirka 50 nya medlemmar bara nu i vår. Man har även gett varje klass två fotbollar, för att uppmuntra till fortsatt spel och rörelse på raster.

Anneli Bergdahl som är teamleader för SvFFs ’’Ett steg framåt’’ hyllar projektet;

-IF Team Hudik arbetar med att få fler tjejer till fotbollen och att man jobbar för att göra fotbollen tillgänglig för alla, det är precis vad vårt arbete handlar om. För att skapa rätt förutsättningar för våra barn och ungdomar är det viktigt att många driver frågan och jobbar tillsammans, både i förebyggande syfte och under aktiviteternas gång. Dessutom är ju detta ett steg framåt även för SvFFs initiativ för fler kvinnliga ledare och tränare, Plus 10 000.