Rikslägret genomförs i sommar

Rikslägret 2020 på Bosön i månadsskiftet juli-augusti kommer genomföras som planerat då rådande riktlinjer och rekommendationer möjliggör detta. Pojklägret äger rum mellan 27 och 31 juli, och flicklägret genomförs mellan 3 och 7 augusti.

Då årets utvecklingsläger ställts in presenterade SvFF i början på maj ett nytt läger, Riksläger 2020, för att säkerställa uppstarten av landslagsverksamheten på F- och P15-nivå under hösten. SvFF lät meddela att rikslägret planerades till Bosön i månadsskiftet juli-augusti - förutsatt att samhällssituationen tillät det.

Nu har SvFF beslutat att genomföra lägret som planerat då rådande riktlinjer och rekommendationer ger oss möjlighet att organisera och genomföra det på ett säkert sätt. Pojklägret äger rum mellan 27 och 31 juli, och flicklägret mellan 3 och 7 augusti.

- Vi har under hela våren följt utvecklingen kring coronaviruset och hanterat våra samlingar och läger för ungdomslandslagen utifrån rådande situation. Baserat på nuvarande rekommendationer och det senaste beslutet att häva reserestriktionerna är det nu möjligt för oss att samla symptomfria spelare till Rikslägret på Bosön i slutet av juli, säger Claes Eriksson, chef landslag U21/Pojk Elit.

- Givetvis kvarstår behovet av att med olika åtgärder minska risken för smittspridning och vi arbetar tillsammans med Bosön för att på allra bästa sätt säkerställa verksamheten utifrån Folkhälsomyndigheten och svensk fotbolls riktlinjer - det gäller allt från förutsättningar till god handhygien och avstånd utanför fotbollsplanen till att vi reser klokt och undanber publik under dagarna, säger Yvonne Ekroth, chef landslag U23/Flick Elit.

- Vi vet av erfarenhet att det finns ett stort intresse från anhöriga och föräldrar att följa spelarna under den här typen av läger och kommer därför att arbeta för att säkerställa att matcherna som spelas går att se digitalt nu när vi undanber publik, avslutar Claes Eriksson.

Frågor och svar - Riksläger 2020

Då årets utvecklingsläger ställts in presenterade SvFF i början på maj ett nytt läger, Riksläger 2020. Lägret kommer samla 128 spelare på flick- och pojksidan, representerade från alla 24 distrikt, födda 2005 och spelarutbildare, nationella fotbollsutbildare och ungdomsförbundskaptener kommer tillsammans att säkerställa en god spelarutbildning under dessa dagar. Lägret säkerställer även uppstarten av landslagsverksamheten på F- och P15-nivå under hösten.

Verksamheten på lägret kommer att planeras och organiseras på ett sådant sätt att stora folksamlingar och trängsel undviks. Bosön är en mycket stor anläggning med gott om plats för de olika aktiviteterna under lägret. Så även om lägret inte är en offentlig tillställning i lagens mening så beaktas ändå förbudet mot mer än 50 deltagare vid sådana tillställningar och lägret organiseras på ett sätt som undviker större folksamlingar.

Under lägret kommer Folkhälsomyndigheten och svensk fotbolls rekommendationer följas för att minska risken för smittspridning. Givetvis kommer arbetet med spelarna, både praktiskt och teoretiskt, ske i så små grupper som möjligt med rätt förutsättningar för goda avstånd utanför fotbollsplanen.

En grupp är tillsatt för att upprätta en checklista över arbetssättet som ska bedrivas under lägret, som också ligger i linje med Bosöns restriktioner. Ett utskick till alla medverkande kommer göras inför lägret för att tydligt informera om förhållningssättet och de åtgärder som ska gälla på plats.

Om en spelare börjar uppvisa symptom på sjukdom kommer hen direkt att isoleras och hemresa från lägret att arrangeras.

Om rekommendationer eller restriktioner förändras så lägret ej går att genomföras i månadsskiftet juli-augusti kommer det flyttas fram till september – förutsatt att det är möjligt att genomföra lägret då i stället.

Det primära uppdraget för SvFF:s landslagsavdelningar flick- och pojkelit är att säkerställa och skapa ett första landslag vid 15 års ålder. Vi anser att regionala spelarutbildningar är mycket viktiga och bra, och det genomförs i landet. Men utifrån perspektivet att ta ut ett första landslag är utmaningarna stora när ungdomsförbundskaptenerna inte kan se spelarna vid ett och samma tillfälle i match- och träningsmiljö.

Antalet spelare är anpassat till att dels kunna bedriva en effektiv verksamhet på plats, dels att spelare från landets alla delar ska kunna vara representerade. Platserna på Rikslägret fördelas utifrån antal licenserade spelare per distrikt och under lägret kommer lagen som spelar mot varandra innefatta spelare från olika distrikt.

Under lägret bor spelarna på Bosön. Rumsindelning kommer ske med hänsyn till geografisk närhet för att minska risken att spelare från olika delar av vårt land bor tillsammans. Spelare inom samma distrikt eller med närhet till ett annat distrikt kommer därför bo tillsammans.

Spelare på flick- och pojksidan kommer tas ut till det första landslagslägret och distrikten fortsätter som vanligt med spelarutbildningen.

OBS! Rikslägret är ett kort och enskilt läger en spelares långa karriär. Det är därmed inte alls avgörande om eller när en spelare kan nå nationell elit.