Link

128 miljoner kronor i krisstöd till fotbollen

Riksidrottsförbundets styrelse beslutade idag att 128 miljoner kronor av regeringens stödpaket på totalt 500 miljoner ska gå till fotbollen. RF meddelade också att man uppmanar regeringen att utöka stödet till idrotten med ytterligare 500 miljoner kronor.

Riksidrottsförbundets styrelse fattade på torsdagskvällen beslut om fördelningen av regeringens stödpaket till idrotten om 500 miljoner kronor för perioden 12 mars till 30 juni. 3500 föreningar tilldelas 91 procent av stödet, 455 miljoner, och förbund och dess distrikt tilldelas nio procent, 45 miljoner kronor. Fotbollens totala andel av stödet (föreningar och förbund) är 128 miljoner kronor.

Samtidigt aviserade RF att man begär ytterligare 500 miljoner kronor i stöd för perioden 1 juli till och med 30 september.

- Det stöd som fotbollsföreningarna nu inom kort kan räkna med är naturligtvis mycket välkommet – många kämpar hårt för att hantera det svåra läge vi befinner oss i.  Men naturligtvis sträcker sig de ekonomiska konsekvenserna längre bort i tiden än 30 juni, det är därför positivt att RF nu uppmanar regeringen att skjuta till ytterligare 500 miljoner kronor, säger Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson.

Under morgondagen är Svenska Fotbollförbundet och övriga specialförbund kallade till ett möte där RF kommer att informera om beslutet och vad det innebär.