Link

Tankar i Coronatider

Vi lever alla i en tid som vi för två månader sedan knappast kunde föreställa oss. Planerna för sommaren låg fast och på några dagar förändrades allt över hela världen. Jag reste hem från Förbundskansliet i Solna fredagen den 13 mars och därefter förändrades all planering. Många oroar sig för sjukdom, många har anhöriga och vänner som drabbats och många har tvingats ta farväl av nära och kära. Vi måste självklart fortsätta att lyssna på råd och riktlinjer, ta väl hand om varandra och hoppas på en ljusning som ändå kan skönjas.

Den situation som svensk fotboll, på grund av Coronapandemin, befinner sig i är minst sagt utmanande. Ovissheten är stor och de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna är kännbara. Men jag måste säga att landets fotbollsföreningar – många hårt pressade av de rådande omständigheterna – hanterar det prekära läget på ett mycket ansvarsfullt sätt.

Efter en tids förvirring och dubbla budskap förtydligade Folkhälsomyndigheten sina råd till idrotten. Detta har möjliggjort för föreningar och distrikt att anpassa sin verksamhet så att den trots allt kan fortgå. Vilket i sin tur innebär att barn och ungdomar, även under den pågående pandemin, kan fortsätta att ta del av den fysiska aktivitet, gemenskap och glädje som fotbollen ger dem. Att det är värdefullt tror jag vi alla är eniga om.

Men all fotbollsverksamhet pågår inte, inom seniorfotbollen får inte matcher spelas för närvarande. Vår förhoppning är dock att vi närmar oss en punkt där den professionella dam- och herrfotbollen stegvis kan börja återgå till det normala.

Självklart måste vi förstå och acceptera att Coronaepidemin kräver uppoffringar – hälsan och behovet av att hantera risken för smittspridning måste alltid gå först. Men vi som är ytterst ansvariga för svensk fotboll har också ett ansvar att försöka skapa bästa möjliga existensvillkor för vår idrott utifrån det läge vi befinner oss i.

Det är därför vi tillsammans med RF och SEF har sökt dialog med Folkhälsomyndigheten om en plan för hur elitfotbollen kan starta upp. Det ”protokoll för genomförande av de professionella SEF-klubbarnas matcher under Covid-19” som SEF har tagit fram är ett gediget dokument som, baserat på den medicinska expertis vi har tillgänglig, beskriver hur det genom att en rad åtgärder vidtas är möjligt att spela matcher på ett ur smittspridningssynpunkt säkert sätt.

Fotboll på elitnivå är ingen fritidssyssla, det är en professionell verksamhet, en näring som omsätter hundratals miljoner kronor och som väldigt många människor, direkt och indirekt, är beroende av för att förtjäna sitt uppehälle. Dessutom är fotboll och idrott en källa till glädje för många, kanske den ljuspunkt många behöver i en allvarlig tid.

Genom hela krisen har ansvariga myndigheter och politiker försökt finna lösningar för att möjliggöra för samhälle och näringsliv att fortsätta ”hålla öppet”. Jag tror detta har varit en mycket klok strategi. Nu hoppas vi att även fotbollen, på samma sätt som restauranger och varuhus, ska omfamnas av detta synsätt, och att det med adekvata riskbegränsande åtgärder på plats ska vara möjligt att bedriva den professionella delen av vår verksamhet.

Vi är glada att vi har en dialog igång med Folkhälsomyndigheten och hoppas att den kommer att leda fram till konstruktiva lösningar – på samma sätt som skett i Tyskland, Norge, Danmark och andra länder där man förbereder sig på att återstarta elitfotbollen.

Självklart är det viktigt att resten av seniorfotbollen också kan komma igång, så snart som möjligt. Vi tror dock att förutsättningarna för att i nuläget klara av detta är bättre hos elitföreningarna, som har andra organisatoriska och medicinska resurser än klubbar längre ner i seriesystemet.

Jag slutar där jag började – hos Sveriges fotbollsföreningar. Jag vet att många kämpar hårt för att klara ekonomin och för att hålla igång verksamheten. Uppskjutna matcher, inställda cuper, sponsorer som har svårt att fortsätta sitt stöd för klubben. Det är kämpigt just nu.

Därför vill jag påminna alla föreningar som har behov av att söka kompensation ur regeringens stödpaket på 500 miljoner idrotten att göra det senast den 15 maj. Information om hur ni går tillväga finns här.

Kompensationsstödet gäller perioden 12 mars till 30 juni. Men naturligtvis finns det starka skäl att tro att de ekonomiska konsekvenserna av Corona-utbrottet kommer att sträcka sig betydligt längre än så. SvFF kommer därför att driva på för att det ska finnas stöd till behövande föreningar även bortom den 30 juni.

Att ta oss igenom den här prövande tiden är en av de största utmaningar svensk fotboll har stått inför – vi måste fortsätta jobba tillsammans på alla nivåer för att vår idrott, som betyder så mycket för så många, ska kommer ut på andra sidan i bästa möjliga skick.

Läget är tufft, men vi kommer att vinna den här matchen också.

Ta väl hand om varandra där ute!

Karl-Erik