Riksläger säkerställer landslagsverksamheten

Då Utvecklingslägret 2020 är inställt har landslagsavdelningarna för flick- och pojkelit nu arbetat fram en alternativ process för att säkerställa uppstarten av landslagsverksamheten på F- och P15-nivå under hösten. Under sensommaren, i månadsskiftet juli-augusti, kommer ett Riksläger hållas på Bosön, Stockholm. Spelarutbildare, nationella fotbollsutbildare och ungdomsförbundskaptener kommer tillsammans att säkerställa en god spelarutbildning under dessa dagar.

Förra tisdagen meddelade Svenska Fotbollförbundet att årets Utvecklingsläger i Halmstad ställs in. Claes Eriksson, chef för landslag U21/pojk elit, kommenterade den uppkomna situationen då:

- Vi har redan påbörjat en intensiv planering på landslagsavdelningarna för att säkerställa en alternativ process som möjliggör för oss att ha ett brett underlag för att kunna ta ut de första landslagstrupperna till hösten.

Nu är planeringen klar. Landslagsavdelningarna har fattat beslut om ett alternativt läger under sensommaren. I månadsskiftet juli-augusti kommer ett Riksläger 2020 hållas på Bosön i Stockholm för flickor och pojkar födda 2005. Pojklägret genomförs 27-31 juli och flicklägret 3-7 augusti.

- Vi har beslutat att genomföra ett läger på Bosön där vi samlar färre antal spelare men som ändå säkerställer vår huvudsakliga uppgift, att skapa ett underlag för uttagning till våra första landslagsläger på F- och P15-nivå, säger Claes Eriksson.

Rikslägret 2020 kommer samla 128 spelare från samtliga distrikt på flick- och pojksidan. Antal spelare är anpassat till att dels kunna bedriva en effektiv verksamhet på plats, dels att spelare från landets alla delar ska kunna vara representerade. Spelarutbildarna i distrikten är fortsatt ansvariga för att följa spelarna i deras hemmamiljö och sedan nominera spelare från respektive distrikt till Rikslägret. I stället för ett lag på 16 spelare från respektive distrikt kommer det under Rikslägret fördelas platser utifrån antal licensierade spelare och skapas lag med spelare från flera distrikt.

- Vi kommer givetvis fortsätta följa utvecklingen kring coronaviruset samt ansvariga myndigheters rekommendationer. Vi vet såklart inte när nuvarande restriktioner kommer att hävas i sin helhet men vi har samtidigt ett ansvar att planera vår verksamhet för att uppfylla svensk fotbolls strategi, vilket innefattar att säkerställa landslagsverksamhet för F- och P15-landslagen till hösten, säger Yvonne Ekroth, chef för U23/flick elit, och fortsätter:

- Senast den 18 juni kommer vi fatta slutgiltigt besked om Rikslägret 2020 är möjligt att genomföra på Bosön i månadsskiftet juli-augusti eller om vi behöver flytta fram det till ett senare skede under hösten.

Frågor och svar - Riksläger 2020

Alternativet har undersökts men storleken på Utvecklingslägret gör det svårt att hitta fungerande alternativ gällande bland annat lokaler, planer och andra inbokade evenemang.

Det primära uppdraget för SvFF:s landslagsavdelningar flick- och pojkelit är att säkerställa och skapa ett första landslag vid 15 års ålder. Vi anser att regionala spelarutbildningar är mycket viktiga och bra, och det genomförs i landet. Men utifrån perspektivet att ta ut ett första landslag är utmaningarna stora när ungdomsförbundskaptenerna inte kan se spelarna vid ett och samma tillfälle i match- och träningsmiljö.

Rikslägrets utbildning genomförs av SvFF och distriktens spelarutbildare tillsammans. Utöver det genomförs utbildning fortsatt för många, många, fler spelare på distrikts- och föreningsnivå. Antal spelare vid Rikslägret är anpassat till att dels kunna bedriva en effektiv verksamhet på plats, dels att spelare från landets alla delar ska kunna vara representerade.

Vi fortsätter följa utvecklingen kring coronaviruset samt ansvariga myndigheters rekommendationer. Vi vet såklart inte när nuvarande restriktioner kommer att hävas i sin helhet men vi har samtidigt ett ansvar att planera vår verksamhet för att uppfylla svensk fotbolls strategi, vilket innefattar att säkerställa landslagsverksamhet för F- och P15-landslagen till hösten.

Slutgiltigt beslut om genomförandet är möjligt i månadsskiftet juli-augusti fattas senast den 18 juni.

Rikslägret kommer i så fall flyttas till senare tillfälle under hösten, i september eller oktober.

Nej, landslagsuttagningen är inte viktigare än spelarutbildningen. Svensk fotboll ska bedriva spelarutbildning på alla nivåer. 

Svensk fotboll har beslutat att vi ska ha ett landslag vid 15 års ålder och spela de första landskamperna under den hösten för att få internationell erfarenhet och utbildning. Det innebär att landslagsavdelningarna för flick- och pojkelit har ett uppdrag att säkerhetsställa den uttagningen.

Genom distriktens spelarutbildning. Där bör spelarutbildare, distriktsförbundskaptener och föreningstränare för -05:or ha en god bild över de spelare som just nu ligger längts fram i sin utveckling. Beroende på hur många licensierade spelare det finns i varje distrikt så fördelas platserna genom distriktets storlek. Det görs redan i dag gällande regionala läger där spelarna är äldre.

Spelare på flick- och pojksidan kommer tas ut till det första landslagslägret och distrikten fortsätter som vanligt med spelarutbildningen.

OBS! Rikslägret är ett kort och enskilt läger en spelares långa karriär. Det är därmed inte alls avgörande om eller när en spelare kan nå nationell elit.

Förhoppningen finns att finalerna kan genomföras under Rikslägret 2020. Svenska Fotbollförbundets Evenemangs- och tävlingsavdelning ansvarar för planering och genomförande.

Landslagsavdelningarna U23/flick Elit samt U21/ pojk Elit.

Utvecklingslägret är en aktivitet som ingår i ”Spelarutbildning – En helhet”.

"Spelarutbildning – En helhet” sträcker sig över perioden 2018-2020 och ska under året utvärderas. En delrapport av utvärderingen kommer läggas fram till ordförandekonferensen i juni.

Beslut om hur Spelarutbilningen i framtiden kommer tas under hösten 2020.

Nationella partners