Link

Bekräftad mötestid med FHM på fredag

Svenska Fotbollförbundet, Riksidrottsförbundet och intresseorganisationerna SEF och EFD kommer att träffa Folkhälsomyndigheten för fortsatta diskussioner om SEF:s ”protokoll för genomförande av SEF-klubbarnas matcher under covid-19” nu på fredag.

Mötet med Folkhälsomyndigheten börjar 09.00 under fredagen.

Mer om SEF:s protokoll för genomförande av matcher under Covid-19 kan du läsa på SEF:s hemsida.