Ett steg framåt prisas av UEFA

Svenska Fotbollförbundets ”Ett steg framåt” är ett initiativ, finansierat av Arvsfonden, som ska utveckla ett värdegrundsdokument. Genom att vara ute i skolor och föreningar och träffa målgruppen, som är barn och ungdomar 7–25 år, ska man genomföra fotbollsaktiviteter ihop med värderingsövningar. Nu får man 500 000 kronor av UEFA för att utveckla det arbete som man redan gör.

Det var totalt 16 länder som sökte pengar för sitt arbete för integration genom fotbollen, sex länder fick beviljat medel och Sverige blev ett av två länder som fick högst poäng av UEFA-juryn.

Ett fantastiskt erkännande för SvFFs hållbarhetsarbete inom fotbollsrörelsen. Vad är nästa steg?

-Vi är extremt stolta och glada över detta! De pengar vi får är inte för att starta upp något nytt, utan för att utveckla och förbättra det vi redan gör. Vi vill rekrytera och arvodera ledare, som kan fortsätta med de aktiviteter som vi startar upp, så att arbetet blir mer långsiktigt och hållbart. Vi måste bli fler som jobbar med dessa frågor, för att vårt arbete ska få ännu större effekt och påverkan, både på individnivå men också på samhällsnivå, säger Anneli Bergdahl, teamleader för Ett steg framåt.

Ser du att ert arbete har kopplingar till andra utmaningar som finns inom svensk fotboll?

-Ja absolut, det långsiktiga målet med vårt arbete är att fler flickor med utländsk bakgrund ska få möjlighet att spela fotboll och vara med i en fotbollsförening. Att det finns ledare som har både rätt fotbollskunskap men också kunskap om målgruppens bakgrund, hinder, utmaningar och möjligheter är av största vikt. För många av dessa tjejer är det viktigt att det, i alla fall under det första mötet med fotbollen, är en tjej/kvinna som är ledare. Att man nu jobbar strategiskt i landet med att rekrytera fler kvinnliga ledare, framförallt genom initiativet Plus 10 000, ser vi som en bra grund för ett samarbete med oss i Ett steg framåt-teamet, säger Anneli.

-Vi kommer också att utbilda ledare i det värdegrundsdokument/den metodhandbok vi håller på att bygga upp. Det innehåller dels en kunskapsbank kring sociala frågor, dels värderingsövningar som fotbollsledare runtom i landet kan använda sig av, avslutar Anneli.

Läs mer om Ett steg framåt.