Link

Bryt upp revirtänket

Plötsligt kommer det, spelartappet, och en sammanslagning av lag är oundviklig. Men hur löser man den bäst? Genom en tydlig ansvarsfördelning och målsättning. Det menar Staffan Winberg, som har startat Flickinitiativet i Västerås och arbetar med organisationsfrågor.

Två små trupper ska slås ihop till en större. Situationen är inte ovanlig. Många ledare har stått inför den, känt att den är oundviklig. För båda lagens trupper är för små för att klara av en säsong i nio mot nio eller elva mot elva.
Det positiva är att man har en större trupp att arbeta med. 25-30 spelare i stället för 13. Det innebär också fler spelare på träning, fler spelare som kan ställa upp på match och fler ledare som kan dela på ansvaret.
I förlängningen kan det påverka spelkvaliteten positivt och kanske kan laget vara med och kämpa i den högre halvan av en serie!

Så långt det positiva. Det förhoppningsfulla.
Det negativa är att det är svårt att slå ihop två trupper.

– Ja, det är bland det svåraste som finns inom en klubb. Och det gäller både flick- och pojklag, säger Staffan Winberg, ledare i Bäckby United och grundare av Flickinitiativet, som bland annat arbetar med ett nytt organisationstänk för breddfotboll.

– Dels finns olika ledarkulturer, dels finns olika lagkulturer. Många gånger finns där också en sorts ”vi mot dem”-känsla, trots att båda lagen finns i samma förening. Och tyvärr blir resultatet av sammanslagningen ofta i stället ett ledar- och ett spelartapp.

Staffan Winbergs erfarenhet är att det nästan är omöjligt slå ihop två lag på ett rättvist sätt. En sammanslagning kräver ofta att det ena laget ”kapitulerar” och går upp i det andra.

– Oftast tar det bättre lagets kultur över, av den enkla anledningen att det har ett större självförtroende och många gånger en bättre organisation. Då får det sämre laget anpassa sig, annars går det inte alls. Och då får man ytterligare spelartapp.

Vad krävs för att lyckas med en sammanslagning?
– På kort sikt handlar det om att vara medveten om problemet, och inte gå in i sammanslagningen på ett naivt sätt. Det gäller att förstå psykologin i gruppen, och varandras kultur. Det pratas mycket om teambuilding för de lag som sammanslagningen gäller, men egentligen borde man först göra den bland ledarna.

Staffan Winberg menar också att bägge ledarstaberna måste sätta sig ned och skapa en tydlig organisation, där det inte råder någon tvekan om vem som ansvarar för vad. Det ska vara tydligt vem som är huvudtränare, vilka som är assisterande tränare och vem som är lagledare.

– Det ska helst vara en ansvarig per position. Här gör många fel och tror att man ska dela på uppgifter, till exempel huvudtränarpositionen. Det kommer att skapa problem i framtiden, då olika synsätt kommer att krocka, och till slut leda till en konflikt.

– Dessutom gäller det att ta fram en tydlig och gemensam målsättning. Här gäller det att vara ärlig och inte komma med ifrågasättanden av målsättningen efter sammanslagningen.

– Sedan gäller det att på ett tydligt sätt förklara för lagen, vilket upplägg som gäller och varför. Till sist behöver de kommande träningarna vara riktigt bra, så att spelarna ser att det finns en tydlig linje även i praktiken.

– Sedan kan man köra teambuilding med lagen om man känner att det krävs.

Staffan Winberg tycker att klubbar måste börja tänka långsiktigt när det gäller truppsammanslagningar. Det gäller att hela klubben, från styrelse ner till nystartade lag, måste vara medvetna om problemet och kanske även ha en handlingsplan.

Vad skulle en sådan plan innehålla?
– Det finns säkert olika lösningar, men jag tycker att man ska bryta upp tränarnas revirtänk (mitt lag och mina spelare) för att kunna skapa en gemensam klubbkultur. Det kan vara en modell för samarbete över laggränserna och åldersgränserna, eller så kan man bilda större grupper av fler åldrar.

Staffan Winberg föreslår större träningsgrupper som inte baseras på födelseår.

– Många gånger är den biologiska och mentala skillnaden stor bland små barn i samma åldrar. Då kan man nivåindela ibland, jobba med de mest motiverade, de som ligger längst fram i utvecklingen, så att de blir sedda. Och de som mest håller på med fotboll för kompisarnas skull kan kanske vara tillsammans.

– Då kan alla få spela fotboll på rätt nivå. Och någon truppsammanslagning kanske inte behövs förrän man börjar närma sig junioråldern.

Text: Anders Falkirk Foto: Pontus Orre

Fakta – Staffan Winbergs råd

På kort sikt:

  1. Var mentalt förberedda på att problem troligen kommer att uppstå.
  2. Var tydliga från start. Det gäller både organisation (vem är huvudtränare, lagledare etcetera) och åsikter.
  3. Ha extra fokus på träningarna i början. Är de bra, så går troligen sammanslagningen lättare.

På lång sikt:

  1. Se till att klubben har en modell och beredskap för sammanslagningar.
  2. Öka kontakt och samarbete mellan de olika lagen, så att ”vi och dem-känslor” inte uppstår.
  3. Blir truppen stor så nivåindela gärna ibland, men med alla barns behov i fokus. Då kan samtliga spela på en nivå som passar dem.