Link

Årets utvecklingsläger ställs in

Svenska Fotbollförbundets utvecklingsläger i Halmstad 2020 ställs in. Lägren, som årligen samlar 15-åriga fotbollsspelare på flick- och pojksidan från landets samtliga 24 distrikt, är inte möjliga att genomföra under den rådande coronaepidemin.

- Då vi fortfarande befinner oss i en komplicerad situation i Sverige krävs det fortsatta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Lägren i Halmstad är en viktig del i svensk fotbolls spelarutbildning, men är i år inte möjliga att genomföra utifrån nuvarande situation i samhället och med de rekommendationer och riktlinjer som finns, säger Yvonne Ekroth, chef för landslag U23/flick elit.

Utvecklingslägret är en stark tradition inom svensk fotboll och samlar 16 spelare på flick- och pojksidan från samtliga distrikt för sex dagars träning och matchspel. Årets läger var planerade till 21-26 juni (flick) samt 28 juni-3 juli (pojk) men ställs nu in.

- Utvecklingslägret är i grunden en manifestation för svensk ungdomsfotboll och syftar i första hand till att vidare utbilda och stimulera både spelare och ledare från landets distrikt. Givetvis är det tråkigt att vi inte får möjlighet att genomföra årets läger, men det är samtidigt ett beslut vi behöver ta och ha respekt för i och med den situation vårt samhälle befinner sig i, säger Claes Eriksson, chef för landslag U21/pojk elit.

Utvecklingslägret i Halmstad är normalt sett dessutom startskottet för Svenska Fotbollförbundets landslagsverksamhet och ett tillfälle där samtliga ungdomsförbundskaptener samlas för att se spelare från hela landet. Senare under sommaren kallas sedan spelare till de första samlingarna för F- och P15-landslagen.

- Vår ambition är förstås att kunna starta upp landslagsverksamheten till hösten ändå, givet att det rådande samhällsläget godkänner det. Vi har redan påbörjat en intensiv planering på landslagsavdelningarna för att säkerställa en alternativ process som möjliggör för oss att ha ett brett underlag för att kunna ta ut de första landslagstrupperna till hösten, avslutar Claes Eriksson.