Link

SvFF inför korttidsarbete

Konsekvenserna av coronautbrottet är omfattande och drabbar alla delar av samhället – fotbollen är inget undantag. För att ta ett långsiktigt ansvar för verksamheten har SvFF:s ledning beslutat att korttidsarbete kommer att införas från 14 april till och med 31 maj.

Totalt 90 av SvFF:s medarbetare omfattas, i olika utsträckning, av beslutet om korttidsarbete. Beslutet har föregåtts av en grundlig verksamhetsanalys där de olika avdelningarnas arbetssituation och SvFF:s ekonomiska läge bedömts.

De utökade reglerna för korttidsarbete (också benämnt ”korttidspermittering”) som riksdagen beslutat om innebär att arbetsgivaren – förutsatt att Tillväxtverket beviljar statligt stöd – kan minska sina lönekostnader med ungefär hälften, samtidigt som arbetstagarna behåller 96, 94 eller 92,5 procent av lönen beroende på hur stor arbetstidssänkning man gör.

Svenska Fotbollförbundets generalsekreterare, Håkan Sjöstrand:

– Vi påverkas precis som alla andra av coronautbrottet – även ekonomiskt. Vi har ett ansvar att göra vad vi kan, och göra det i tid, för att skydda vår verksamhet långsiktigt i en mycket osäker och utmanande situation. Vi vet ju faktiskt inte hur länge den kommer att vara.

– Genom att införa korttidsarbete kan vi minska den ekonomiska belastningen på organisationen – och därmed också risken för att verksamheten påverkas negativt. Det är naturligtvis något vi helst skulle slippa, men i rådande läge är det en nödvändig och viktig åtgärd – som också känns rimlig gentemot våra otroligt lojala och engagerade medarbetare.

Bland dem som omfattas av beslutet märks bland andra förbundskaptenerna och assisterande förbundskaptenerna för dam- och herrlandslagen.