Link

Ett år med nya spelformer

I fjol rullades de nya nationella spelformerna ut i alla distrikt. SvFF tycker att omställningen har gått relativt smidigt, men att det finns synpunkter. Christian Fagerhov, nationell fotbollsutbildare, sammanfattar årets stora diskussionsämne inom barn- och ungdomsfotbollen.

Hur har det första året med de nya spelformerna varit?

– Det har gått väldigt bra och det är övervägande stor positiv respons. De flesta frågorna ställdes innan spelformerna hade kommit i gång i praktiken. Det har märkts vilka distrikt som har väntat in i det sista med att introducera spelformerna, det är främst därifrån som frågorna har kommit. Framför allt är det med ledare från Stockholmsområdet som det fortfarande uppkommer en del diskussioner med gällande regler och förutsättningar, men överlag har det gått bra.

– När det har dykt upp exempel då man inte har följt spelformerna som de är utformade har det oftast berott på att man inte haft 100-procentig kunskap, så över tid kommer det att bli ännu bättre.

 Vad konkret har varit positivt respektive negativt?

– Det finns lite frågetecken över planstorlekar och att 11 mot 11 kommer sent, samt vikten av att det finns anpassade 9 mot 9-mål för att den spelformen ska vara bra. Där det har funnits rätt målstorlek har responsen varit god.

– Möjligheten att driva i gång fasta situationer i framförallt 5 mot 5 har uppskattats. De lag som har använt sig av detta upplever att de har lättare att få igång spelet igen och att speltiden blir mycket mer effektiv.

– Det som ibland har ifrågasatts i 5 mot 5 är att alla fasta situationer är indirekta, men överlag har väldigt många sett detta som positivt.

– Man kan sammanfatta det med att där spelformerna följs till 100 procent med regler och förutsättningar är man väldigt positiv.

Nya målburar till stort 9 mot 9-spel har fattats på sina håll. Är det på gång?

– Det såldes bra med mål i fjol så det kommer att lösa sig. De matcher som har spelats med rätt målstorlek har fungerat väldigt bra. Vi tror att fler kommuner kommer att prioritera inköp av nya 9 mot 9-mål i år.

En del har klagat på att litet 7 mot 7- och litet 9 mot 9-spel har gett ”grötigt” spel. Hur ser du på den synpunkten?

– Jag har sett väldigt mycket fotboll i år och det handlar nog främst om att utbilda spelarna i att nyttja de befintliga ytorna. Väldigt många matcher är bra och inte alls ”grötiga”, men sam­tidigt förstår jag dem som upplever att det är trångt eftersom anpassningen till mindre ytor sker just nu.

– De nya förutsättningarna vid inspark, där medspelare får befinna sig inne i straffområdet för att ta emot bollen i 7 mot 7, 9 mot 9 och 11 mot 11, har medfört att ytan för speluppbyggnad blir större. Bättre utbildade spelare som är vana vid mindre spelyta kommer att utveckla den funktionella tekniken samt spelförståelsen där de gör sig spelbara genom bra positionering. Så lösningen är utbildade tränare som utbildar våra spelare utifrån spelarutbildningsplanen.

Hur har spelet med retreatlinje fungerat?

– Det är redan en fråga som vi kan släppa. Det fanns i början synpunkter på att ytan mellan retreatlinjen och straffområdet var liten, vilket medförde att man ofta hamnade under hård press och då löste det genom att lyfta långt och bli av med bollen. I 7 mot 7 justerades retreatlinjen så att den hamnade sju meter ifrån mittlinjen, samtidigt som djupet på straffområdet minskade och också blev 7 meter. Efter den ändringen har vi inte upplevt några bekymmer. I 5 mot 5 har vi aldrig haft någon debatt om retreatlinjen.

 Vilka reaktioner har ni fått kring den minsta spelformen, 3 mot 3?

– Det varierar. De klubbar och distrikt som använder sig av den är väldigt nöjda. Barnen älskar den, men det är fortfarande en del praktiska hinder, exempelvis att tillgången till sarger och uppsättning av dem hindrar spelformens frammarsch. Där det har kommit i gång är man positiv. På ställen där man inte har fått till det, upplevs det praktiska som besvärligt.

Är distrikten samstämmiga i sin bild av de nya spelformerna?

– De är till största del väldigt positiva. Det finns ledare som har haft en del frågor, främst i Stockholmsområdet. Det är nog kopplat till att man var sen med implementeringen där och att man inte kommit lika långt med spelformsutbildningarna som i många andra distrikt.

En del hårdsatsande lag, exempelvis akademier, tycker att övergången till stor spelyta tar för lång tid. Hur ser ni på den kritiken?

– Att man borde se det långsiktigt, prova och utvärdera innan man ifrågasätter alltför mycket. På sikt har vi ju alla samma mål, fler som spelar längre samt bättre fotbollsspelare.

Kommer det några nyheter i år?

– Det är en mängd nya regler som tillkommer utifrån justeringar i 11 mot 11-reglerna. Det som kommer att märkas mest i barn- och ungdomsfotbollen är att man får ta emot bollen innanför straffområdet vid inspark. Vi jobbar även vidare med att ta fram en ny boll till 9 mot 9. Tester pågår med en storlek 5-boll med en vikt mellan 370 och 420 gram, så vi hoppas att det finns en boll för spelformen 9 mot 9 från och med nästa år.

Nyheter och mål inför 2020

Att fler föreningar prioriterar inköp eller lån av sarg. Barnen uppskattar spelformen otroligt mycket. Speltiden och antalet fotbollsaktioner maximeras. 

Se till att rätt mål finns, 1,5 m höga istället för 2, när man gör nya investeringar. Fler lag bör använda möjligheten att driva i gång fasta situationer, det ökar effektiv speltid och ger möjlighet att utveckla färdigheten att driva boll.

Här kommer speluppbyggnaden att underlättas med den nya regeln där medspelare får ta emot bollen innanför straffområdet vid inspark. I 9 mot 9 är de nya målen viktiga för att spelformen ska bli optimal.

I alla spelformer går nedsläppen till det lag som hade bollen innan spelet blåstes av.  Ny lättare 9 mot 9-boll (storlek 5) testas vid utvalda tillfällen under året. Införs eventuellt 2021. Tränarutbildningarna och spelarutbildningsplanen revideras, där man redan från tränarutbildning C får jobba med den spelform man befinner sig i.

Ur Magasinet fotboll #1 2020, text: Juan Martinez.