Robot på Skytteholms IP. Foto: Pontus Orre.

Smartast på planen

De borstar, harvar och fångar upp farliga metallbitar. I framtiden kan robotar få ansvar för att våra fotbollsplaner sköts på rätt sätt.
– Satsningen är i sin linda, men det finns en enorm potential i att låta robotar ta hand om skötseln – inte minst ur miljösynpunkt, säger Robin Johansson på Stockholms Fotbollsförbund.

Under de senaste månaderna har Skytteholms IP i Solna förvandlats till en teknikpark för framtidens fotbollsplaner. Ett monitoreringssystem har satts upp och nattetid åker robotar omkring och sköter om konstgräsplanen inför kommande dags spel.

– Jag ser det som en förutsättning för att vi ska klara av framtidens underhåll på bästa sätt. I och med att det är AI (artificiell intelligens) inbyggt kommer systemet exempelvis att läsa av vilka ytor på planen som är hårdast belastade och lära roboten vad den ska prioritera, säger Robin Johansson, anläggningsansvarig på StFF.

Han ansvarar för satsningen A Greener Game som samlar en stor del av världens tillverkare inom ny fotbollsteknik. Robin Johansson hoppas att Sverige och Solna blir centrum för de senaste innovationerna inom skötsel, monitorering och nya underlag.

– I dagsläget är tekniken i sin linda och robotarna är 1.0-versioner som klarar av vissa basuppgifter. I framtiden kan man tänka sig att robotarna utvecklas till att kunna känna av planens skick och att utföra olika test, exempelvis av hur bollen rullar och studsar. Man kan tänka sig att man tillför ytterligare teknik som känner av temperatur och nederbörd, vilket kan vara extra viktigt på våra breddgrader.

– En annan aspekt är att det här kan förlänga livslängden på planerna. Ta Stockholm där belastningen är väldigt hög. Med övervakningssystem kan vi få bättre koll på användningen av planerna och därmed kan vi på ett mer effektivt sätt styra underhållet, som i sin tur skulle innebära att vi kan använda en konstgräsmatta betydligt längre. Det skulle bli en stor besparing både för ekonomi och miljö.

Juan Martinez, foto: Pontus Orre