Intro till riktlinjen Barns och ungdomars villkor

Fotbollens spela, lek och lär beskriver inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll och de värderingar som fotbollen ska stå för. FSLL bygger på fem riktlinjer så att alla fotbollsföreningar ska kunna ha en gemensam tanke med sin verksamhet på barn- och ungdomsnivå. I denna artikel ger vi en ingång till andra riktlinjen i FSLL: Barns och ungdomars villkor.

I förra veckan kunde SvFF tillsammans med SISU Idrottsböcker öppna upp Fotbollens spela, lek och lär för fri användning digitalt i Fotbollsportalen.

För att de fem riktlinjerna ska genomsyra all barn- och ungdomsfotboll behöver ledare, föräldrar och andra som är involverade i föreningars verksamhet ha god kännedom om FSLL. I en enklare artikelserie kommer de fem riktlinjerna introduceras här på hemsidan och i dagens artikel följer riktlinjen ”Barns och ungdomars villkor”.

- Detta är den riktlinje som är mest knuten till barnrättsperspektivet. Vi behöver skapa en verksamhet som är anpassad efter de barn och ungdomar som spelar fotboll. Det gör vi genom att lyssna på och anpassa verksamheten efter dom, säger Yvonne Ekroth, chef landslag U23/Flick Elit på SvFF.

Barns och ungdomars villkor

Fotbollen i dess moderna form etablerades under 1800-talet för att spelas av vuxna. Utmaningen för barn- och ungdomsfotbollen idag är att anpassa sig både efter spelarnas aktuella ålder och efter de samhällsförändringar som konstant sker och påverkar barns och ungdomars fritidsintressen. Barnkonventionen, beprövad erfarenhet och forskning om barns och ungdomars utveckling, ligger till grund för riktlinjen.

Första förutsättningen för att kunna anpassa verksamheten efter barns och ungdomars villkor är att inse att spelarna inte är fullt utvecklade, varken fysiskt, psykiskt eller socialt. Det innebär att barn- och ungdomsspelare varken bör eller kan träna och spela på samma sätt som vuxna. Riktlinjen kan sammanfattas i två av barnkonventionens grundläggande principer.

  • Artikel 6 – Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Artikel 12 – Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Rätt till utveckling

För att spelarna ska utvecklas och i högre grad känna kompetens anpassas reglerna vid matcher efter spelarnas ålder. Spelytan och antalet spelare minskas och reglerna förenklas för att sedan stegras successivt allteftersom spelarna mognar och utvecklas. 

Rätt att uttrycka sin mening

För att säkerställa att alla barn får uttrycka sin mening och vara delaktiga behövs det många vuxna som kan ge uppmärksamhet till och lyssna på spelarna. Många vuxna runt barnen innebär ökad trygghet då det ökar sannolikheten till att varje barn känner sig trygg med någon av de vuxna i laget samt försvårar för enskilda individer att missbruka ledarrollen.

Riktlinjerna

#1 Fotboll för alla

#2 Barns och ungdomars villkor