Intro till riktlinjen Fair play

Fotbollens spela, lek och lär beskriver inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll och de värderingar som fotbollen ska stå för. FSLL bygger på fem riktlinjer så att alla fotbollsföreningar ska kunna ha en gemensam tanke med sin verksamhet på barn- och ungdomsnivå. I denna artikel ger vi en ingång till andra riktlinjen i FSLL: Fair Play.

SvFF har tillsammans med SISU Idrottsböcker öppna upp Fotbollens spela, lek och lär för fri användning digitalt i Fotbollsportalen.

För att de fem riktlinjerna ska genomsyra all barn- och ungdomsfotboll behöver ledare, föräldrar och andra som är involverade i föreningars verksamhet ha god kännedom om FSLL. I en enklare artikelserie kommer de fem riktlinjerna introduceras här på hemsidan och i dagens artikel följer riktlinjen ”Fair Play”.

- Den här riktlinjen talar egentligen för sig själv. För att skapa en miljö där människor trivs och har roligt behöver det vara bra stämning. Det handlar om att vara schyssta mot varandra inom ett lag eller en förening men även om att vara schyssta mot utomstående såsom motståndare och domare, säger Gunnar Pettersson, projektledare för barn- och ungdomsfotboll på Svenska Fotbollförbundet.

Fair Play

Fotbollen ska vara en viktig samhällsaktör som bidrar till utvecklingen av sunda värderingar bland barn och ungdomar. Utmaningen är att få alla att se på fotboll utifrån flera perspektiv och därefter visa respekt och förståelse för andras roller och förutsättningar.

Fair Play uppvisas till exempel genom att spela schyst, undvika filmningar och uppträda korrekt mot domare och motståndare. I grunden går Fair Play däremot djupare än så och handlar om människors förhållningssätt till varandra.

Vuxna är goda förebilder

Under barn- och ungdomsfotbollen utvecklas spelarna inte bara fysiskt, psykiskt och fotbollsmässigt utan även socialt. Vuxna bör därför i barn- och ungdomsfotbollen återkoppla spelarnas beteenden samt själva alltid uppträda schyst. På så vis ökar chanserna att spelarna, när de blir vuxna, kommer att spela schyst, undvika filmningar och uppträda korrekt mot domare och motståndare. Inte för att de riskerar att få gult kort vid sådant agerande, utan av respekt och förståelse för andra människor och deras känslor.

Riktlinjerna

#1 Fotboll för alla

#2 Barns och ungdomars villkor

#3 Fokus på glädje, lärande och ansträngning

#4 Hållbart idrottande