Intro till riktlinjen Fokus på glädje, lärande och ansträngning

Fotbollens spela, lek och lär beskriver inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll och de värderingar som fotbollen ska stå för. FSLL bygger på fem riktlinjer så att alla fotbollsföreningar ska kunna ha en gemensam tanke med sin verksamhet på barn- och ungdomsnivå. I denna artikel ger vi en ingång till andra riktlinjen i FSLL: Fokus på glädje, lärande och ansträngning.

SvFF har tillsammans med SISU Idrottsböcker öppna upp Fotbollens spela, lek och lär för fri användning digitalt i Fotbollsportalen.

För att de fem riktlinjerna ska genomsyra all barn- och ungdomsfotboll behöver ledare, föräldrar och andra som är involverade i föreningars verksamhet ha god kännedom om FSLL. I en enklare artikelserie kommer de fem riktlinjerna introduceras här på hemsidan och i dagens artikel följer riktlinjen ”Fokus på glädje, lärande och ansträngning”.

- Riktlinjen handlar om att den långsiktiga utvecklingen är överordnat det kortsiktiga resultatet. När vuxna tar beslut bör de fundera på vilka effekter beslutet har för den långsiktiga utvecklingen. Utmaningen är att resultatet är lätt att snabbt mäta genom tex slutresultatet i matchen medan den långsiktiga utvecklingen är svårare att bedöma direkt efter en enskild aktivitet, säger Pernilla Karlsson, nationell fotbollsutbildare på Svenska Fotbollförbundet.

Fokus på glädje, lärande och ansträngning

Målsättningen med riktlinjen är att ge spelare på barn- och ungdomsnivå rätt förutsättningar för motivation och utveckling på lång sikt.

Ett fokus på glädje, ansträngning och lärande innebär att den egna utvecklingen står i fokus. Detta kan vara att spelaren försöker med något svårt, testar något nytt, kämpar trots motgång och jämför sin utveckling med sig själv. Motsatsen är att fokusera på utfallet och att jämföra med andra, till exempel att göra något bättre än någon annan eller att vinna en match.

Att fokusera på att vara bättre jämfört med andra riskerar att leda till minskad motivation och glädje. Ett fokus på egen utveckling ger däremot förutsättningar för att spelaren ska kunna känna glädje och stolthet över sina försök, vilket i sin tur bäddar för långsiktig motivation för fotboll

Viktiga delar i riktlinjen:

Långsiktigt lärande

Fotboll en komplex idrott och långsiktigt lärande visar sig inte i en enstaka situation utan snarare över tid då spelaren fått möjlighet att utveckla sina fotbollsfärdigheter i flera olika typer av situationer. För att utvecklas i fotboll måste därför spelarna få träna på fotbollsfärdigheter i flera olika sammanhang och vuxna bör uppmuntra dessa försök även om det leder till ”fel” utfall för stunden.

Uppmuntra spelarnas försök

Varken föräldrar eller ledare bör styra barnens beslutsfattande på planen. Ledare bör lägga tid på att konstruera bra övningar som präglas av lekfullhet, nyfikenhet och beslutsfattande. Under övningen uppmuntras försök och hjälpsamhet och efteråt kan ledaren samtala med spelaren om vad som fungerat och inte fungerat samt vad spelaren kan tänka på nästa gång i en liknande situation, och främst fokuserar på saker som spelaren gör bra och kan fortsätta att göra.

Riktlinjerna

#1 Fotboll för alla

#2 Barns och ungdomars villkor