Material görs fritt tillgängligt i Fotbollsportalen

Fotbollens spela, lek och lär beskriver inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll och de värderingar som fotbollen ska stå för. FSLL är framtaget för att fungera som stöd till landets ledare, spelare och föräldrar och nu finns allt digitalt material fritt tillgängligt på Fotbollsportalen.

Sedan början av 2018 finns en uppdaterad version av FSLL, Fotbollens spela, lek och lär, som är svensk fotbolls inriktningsdokument för barn- och ungdomsverksamhet. Syftet med FSLL är att alla fotbollsföreningar ska ha en gemensam tanke med sin verksamhet på barn- och ungdomsnivå.

Nu fortsätter arbetet med tillgängliggörandet av materialet i FSLL. För att riktlinjerna ska genomsyra all barn- och ungdomsfotboll behöver ledare, föräldrar och andra som är involverade i föreningars verksamhet ha god kännedom om FSLL. Därför har materialet på Fotbollsportalen nu öppnats upp och tillgängliggjorts för fri användning digitalt.

- Vi är väldigt glada, synnerligen i dessa tider när positiva initiativ behövs, att vi tillsammans med SISU Idrottsböcker tagit beslutet att göra allt digitalt material för Fotbollens spela, lek och lär tillgängligt på Fotbollsportalen, säger Per Widén, chef för utbildning- och utvecklingsavdelningen på Svenska Fotbollförbundet.

- Riktlinjerna för svensk barn- och ungdomsfotboll är väldigt viktiga för utvecklingen av svensk fotboll och jag är helt övertygad om att de också bidrar till nytta i det svenska samhället. Alla är nu varmt välkomna att ta del av och använda materialet på ett enkelt sätt i Fotbollsportalen.

FSLL utgår från fem riktlinjer; fotboll för alla, barns- och ungdomars villkor, fokus på glädje, ansträngning och lärande, hållbart idrottande samt fair play. Digitalt finns nu både texter och filmer om varje riktlinje, där filmerna syftar till att leda till reflektion hos mottagarna.

Gunnar Pettersson, projektledare för barn- och ungdomsfotboll på SvFF, har lett arbetet med FSLL och ger sin syn på hur materialet på bästa sätt kan användas.

- De fem riktlinjerna i FSLL tar alla utgångspunkt i barnkonventionen och är utgångspunkten när vi på SvFF jobbar med framtagande och innehåll i bland annat vår spelarutbildningsplan och tränarutbildning. Vi tycker också att FSLL bör vara utgångspunkten i föreningars verksamhet.

- Nu finns allt material tillgängligt gratis digitalt i Fotbollsportalen och vänder sig främst till ledare, spelare och föräldrar. Filmerna går exempelvis utmärk att använda vid föräldramöten och träffar för att få till samtal och reflektion i föräldragrupper.

Introduktioner till respektive riktlinje

#1 Fotboll för alla

#2 Barns och ungdomars villkor

#3 Fokus på glädje, lärande och ansträngning

#4 Hållbart idrottande

#5 Fair play

När du kommer in på sidan för Fotbollens spela, lek och lär i Fotbollsportalen möts du av en första ruta med möjligheten att logga in och registrera dig. Inloggningen finns för att registrerade användare ska kunna komma åt sina övriga utbildningar i Fotbollsportalen, men allt material kring Fotbollens spela, lek och lär finns tillgängligt gratis längre ner på sidan och du behöver alltså varken registrera dig eller logga in för att ta del av det materialet. Det är bara att scrolla ner lite för att se allt material.