UEFA fokuserar på föreningsutveckling

UEFA erbjuder då och då sina medlemsländer att träffas för erfarenhetsutbyte inom bestämda områden, något de kallar för UEFA Share. Svenska Fotbollförbundets representanter Anna Malmén och Peter Landström är tillsammans med Mattias Lindström, ordförande i IFK Viksjö, nyss hemkomna från en sådan träff i Frankfurt där temat var "Grassroots Club Development".

Under tre konferensdagar träffades tio nationer där de övriga medlemsländerna var Tyskland, Grekland, Malta, Albanien, Turkiet, Tjeckien, Österrike, Portugal och Georgien. Fokus låg på föreningsutveckling och hur vi kan stötta våra distrikt och föreningar i det arbetet. UEFA använder "Grassroots Club" som en beskrivning på de föreningar som arbetar med bredd-, barn- och ungdomsfotboll. I svensk kontext skulle det kunna översättas till gräsrotsklubbar.

– Personligen blev jag glatt överraskad över att UEFA lägger så stort fokus som de gör på ett så viktigt område som föreningsutveckling, menar Mattias Lindström, som för fösta gången medverkade på en UEFA-konferens.

UEFA har identifierat ett viktigt verktyg i arbetet med föreningsutveckling och det är paketeringen av dessa frågor, Diplomerad förening, som är just ett sådant initiativ. Sveriges delegation fick möjlighet att berätta om konceptet Diplomerad Förening i sin helhet samt närmare beskriva IFK Viksjös resa till att bli landets första förening att få utmärkelsen för sitt utvecklingsarbete. Något som ordförande Mattias Lindström var stolt över.

– Dragningen följdes av många nyfikna frågor samt beröm från UEFA. Det var en mycket trevlig tillställning och roligt att få bekräftelse för vårt genomförande av Diplomerad förening och att inspirera andra.

UEFA's representanter och övriga länder var mycket imponerade av det arbete som påbörjats inom svensk fotboll. Exempelvis att vi fastställer målbilder och kriterier, att vi samlar in föreningsmedlemmars åsikter om föreningen med hjälp av självskattningsverktyget och att hela arbetet får ett processtöd.

Tillsammans gör vi svensk fotboll, och kanske på sikt även europeisk gräsrotsfotboll, bättre!