Group 2 Copy 19LinkGroup 3Group 2

Spelinspektionens föreskrifter mot matchfixning är otillräckliga

De föreskrifter som Spelinspektionen föreslår räcker inte till för att effektivt motverka matchfixning och annan manipulation, konstaterar Svenska Fotbollförbundet i ett kritiskt remissvar.

Svenska Fotbollförbundet remissvar pekar på en rad brister och otillräckliga åtgärder i Spelinspektionens föreslagna föreskrifter, bland annat följande:

  • SvFF har vid otaliga tillfällen påpekat att det är av yttersta vikt att förbjuda vadslagning på matcher i lägre divisioner, eftersom detta innebär särskilda risker för matchfixning och manipulation. Ett sådant förbud finns inte med i föreskrifterna, vilket är synnerligen anmärkningsvärt.
  • Det är positivt att Spelinspektionen avser att förbjuda vadslagning på regelbrott (t ex gula kort), annan typ av vadslagning på delmoment (t ex inkast och hörnor), som är minst lika lättmanipulerade, kommer dock fortsatt att vara tillåtna enligt förslaget. Det enda rimliga är att all vadslagning på delmoment som inte har en tydlig koppling till slutresultatet förbjuds.
  • Spelinspektionen föreslår att spelbolagen årligen ska redovisa misstänkt manipulation. För att effektivt bekämpa matchfixningsproblematiken krävs naturligtvis att manipulationsförsök rapporteras omedelbart. Det är svårt att förstå hur myndigheten har resonerat när man bedömt att det är acceptabelt att vänta upp till ett år innan misstänkt matchfixning kommer till berörda intressenters kännedom.

- Sammantaget är vi mycket besvikna på förslaget till föreskrifter. Matchfixning och annan typ av manipulation är ett allvarligt och högst påtagligt hot mot fotbollen och flera andra idrotter. Det här regelverket kommer inte att hjälpa oss att avvärja det hotet, säger Svenska Fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand.

- I propositionen till den nya spellagen står att idrottens synpunkter ska beaktas särskilt i föreskriftsarbetet. Vi kan konstatera att så, än så länge, inte skett. Nu förväntar vi oss att Spelinspektionen tar till sig av våra och andra idrottsförbunds kritiska synpunkter på förslaget och omarbetar det, avslutar Sjöstrand.