SvFF får EU-stöd för sysselsättningsprojekt

Svenska Fotbollförbundet har beviljats 24 miljoner kronor från ESF-rådet (Europeiska socialfonden) för att genom fotbollen öka sysselsättningen i utsatta områden. – Det ger oss möjlighet att bidra ytterligare till en positiv samhällsutveckling, säger Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson.

Svensk fotboll är en viktig del av samhället och vill, tillsammans med andra relevanta aktörer, bidra till att skapa värden och värderingar som bidrar till en positiv utveckling, och ett samhälle som håller ihop. Med fotbollen som utgångspunkt engagerar vi oss såväl inom den egna verksamheten, som i idrottsrörelsen och samhället i övrigt.

Vi ser i dag en utveckling där människor hamnar vid sidan om, där individer inte har samma möjligheter som andra eftersom de har sämre förutsättningar och därmed kommer längre och längre ifrån arbetsmarknaden och utbildning. Detta får också konsekvenser för svenskt föreningsliv som riskerar att försvagas eller till och med försvinna.

Med fotbollen som metod ser vi en möjlighet att bidra till att individer i utsatta och idrottssvaga områden får möjlighet att stärka sitt självförtroende och bli anställningsbara i högre grad. Fotbollen kan därigenom fungera som ett komplement till olika utbildningsinsatser och vara en viktig bidragande faktor till ökad etablering i arbetslivet och deltagande i ytterligare utbildning, säger Svenska Fotbollförbundets projektledare Caroline Waldheim.

Projektet heter Reboot – football for jobs och kommer att genomföras i Göteborg, Motala, Norrköping och Umeå. Gemensamt för dessa fyra orter är att de alla har utsatta och idrottssvaga områden med särskilda behov. Projektet riktar sig till unga, 15-24 år, i första hand, men också till nyanlända invandrare och långtidsarbetslösa (mer än 12 månader).

Inom ramen för projektet kommer 100 deltagare att få ta del av en utbildning som innehåller arbetsmarknadskunskap, fotbollens ledarutbildning, studievägledning, fysisk aktivitet och praktik i en förening. Utbildningen pågår under ett år med sex månaders utbildning och praktikförberedande aktiviteter, därefter sex månaders praktik. När utbildningen och praktiken är över ska deltagarna komma i sysselsättning i form av arbete, utbildning eller närmat sig arbetsmarknaden.

Det är glädjande att vi från fotbollen i än större utsträckning, på ett väldigt konkret sätt, kan vara med och bidra till en bättre samhällsutveckling. Fotbollen har en stor potential att vara en positiv kraft i samhället och det har ESF-rådet sett, det är självklart både glädjande och positivt. Jag ser fram emot att följa projektet och det arbete som kommer att göras i Göteborg, Motala, Norrköping och Umeå, säger Karl-Erik Nilsson.