Link

Nya föreslagna begränsningar för sammankomster

Regeringen föreslår ett förbud för fler än åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med den 24 november.

- Vi förstår allvaret i situationen och kommer att fortsätta att agera utifrån de protokoll som tagits fram för att smittsäkra våra evenemang. Vi ska göra allt vi kan för att hantera situationen så ansvarsfullt som möjligt, säger Svenska Fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand.

- För fotbollens del påverkar den föreslagna begränsningen enbart tillåtet antal åskådare vid matcher. Den innebär ingen förändring vad gäller möjligheterna att genomföra matcher och träningar, säger Sjöstrand.