Link

Nödvändiga besked från regeringen i arbetet mot matchfixing

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi meddelade tidigare idag att det tillsätts en särskild utredare med uppdrag att föreslå åtgärder för att stärka arbetet mot matchfixing och olicensierad spelverksamhet.

Den ansvariga utredaren ska bland annat utreda förutsättningarna för samverkan i arbetet mot matchfixing och vid behov lämna förslag på åtgärder för att undanröja hinder för en ändamålsenlig informationsdelning samt även se över behovet av justeringar av Spelinspektionens och matchfixningsrådets uppdrag i arbetet mot matchfixing. Detta är avgörande delar i arbetet mot matchfixing där SvFF sedan tidigare efterfrågat en ordentlig översyn och där många möjligheter till förbättringar identifierats.

– Det är oerhört viktigt att det finns en fungerande samordning och informationsdelning mellan de olika aktörer som berörs av och bekämpar matchfixing. Vi är därför väldigt positiva till det steg som Ardalan Shekarabi nu tar genom att tillsätta en särskild utredning som ska se över detta. Vi har haft en god dialog med regeringen och utredningen är helt nödvändig för att undanröja de hinder som finns, säger SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand

Uppdraget inleds den 1 december 2020 och ska slutredovisas senast den 30 juni 2021. Ansvarig utredare är Gunnar Larsson, generaldirektör på Kammarkollegiet.