Digitalt representantskap på fredag

Fredag 27 november hålls SvFF:s Representantskapsmöte. Coronasituationen gör att ledamöterna inte kommer att samlas fysiskt utan det blir ett digitalt möte, precis som var fallet med förbundsmötet tidigare i år.
Bland alla de tävlingsfrågor som ska behandlas sticker förslaget om en utökning av Damallsvenskan från 12 till 14 lag ut som det mest publikt intressanta.

SvFF:s Tävlingsutvecklingskommitté (TUK) har haft uppdraget att utreda hela strukturen för förbundstävlingarna på damsidan, vilket än så länge mynnat ut i ett förslag om en utökning av OBOS Damallsvenskan som Förbundsstyrelsen nu lämnat till Representantskapet.
Konkret innebär förslaget att OBOS Damallsvenskan utökas till 14 lag från och med säsongen 2022 och som en följd föreslås också särskilda regler för upp- och nedflyttning i de högsta serierna under övergångsåret 2021. Bland annat innebär det att bara ett lag åker ur OBOS Damallsvenskan 2021 och de tre främsta i Elitettan 2021 flyttas upp till säsongen 2022.

Så här föreslås säsongen 2021 se ut om Repskapet beslutar om en utökning av OBOS Damallsvenskan till 14 lag 2022.

Representantskapet behandlar som alltid en mängd förslag till förändringar i såväl Tävlings- som Representationsbestämmelser och förutom det som redan beskrivits om OBOS Damallsvenskan finns ytterligare några frågor att lyfta fram inför fredagens möte.

I svensk fotbolls strävan att nå ökad inkludering föreslår Förbundsstyrelsen utökade möjligheter att delta i flick- och damlag för personer som upplever att deras könsidentitet inte överensstämmer med deras juridiska kön.

Inom ramen för det viktiga arbetet att bekämpa matchfixing föreslår Förbundsstyrelsen att det införs en möjlighet att flytta ner representationslag i fall där föreningsföreträdare, exempelvis styrelseledamöter eller andra med betydande inflytande, deltagit i matchfixing eller grovt åsidosatt sina skyldigheter att motverka matchfixing. Bestämmelsen är tänkt att kunna tillämpas i fall där en förenings brister i förhållande till skyldigheten att motverka matchfixing inte är så allvarliga att det är grund för uteslutning ur SvFF, men ändå bör leda till en kännbar konsekvens.

Förbundsstyrelsen föreslår också ändringar i tävlingsbestämmelserna som syftar till att ge bestraffningsorgan ytterligare verktyg för att hantera situationer där bl.a. funktionärer utsätts för våld eller hot.

Med anledning av coronasituationen fattade Förbundsstyrelsen tidigare i år ett beslut som reglerar förutsättningarna för och konsekvenser av i förtid avbrutna tävlingar gällande säsongen 2020.
Nu finns motsvarande reglering uppe som förslag att gälla allmänt framöver i händelse av extraordinära omständigheter.

Läs mer: