Link

Om SvFF:s samhällskontakter i Qatar

I samband med herrlandslagets januariturné i Doha genomförde Svenska Fotbollförbundet ett program för samhällskontakter genom ett antal möten och aktiviteter med olika myndigheter och organisationer i Qatar. Detta var Svenska Fotbollförbundets tredje besök i Qatar.

– Vår drivkraft vid sidan om det sportsliga är att trycka på de qatariska myndigheterna så att de gör situationen bättre för de som arbetar i landet. Och där vill jag ändå säga att vi har nått en viss framgång. Det menar de som är väsentliga att lyssna till, arbetare och fackliga organisationer, säger SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson.

Bilden: Karl-Erik Nilsson i samspråk med QFA-ordföranden H.E. Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani och H. E. Mr. Hassan Al Thawadi, Secretary General of the Supreme Committee for Delivery & Legacy. Foto: SvFF.

2016 besökte en delegation från de nordiska fotbollförbunden Qatar efter en inbjudan från Supreme Committee for Delivery and Legacy och 2019 förlades herrlandslagets januariturné i Qatar. Då genomfördes också ett antal möten med myndigheter och organisationer tillsammans med en nordisk delegation.

– Den här gången har vi träffat företrädare för Qatars fotbollförbund, mina kollegor här, en av ministrarna på arbetsmarknadsdepartementet och framför allt har vi träffat tio arbetare som berättat för oss om sin situation här. Det gjorde vi för övrigt även i fjol, säger Karl-Erik Nilsson

– Vi har även träffat ILO, FN:s organ för arbetsmarknadsfrågor. Dessutom BWI, internationell motsvarighet till vårt svenska Byggnads, och följt upp det hela med en träff på den svenska ambassaden.

SvFF:s engagemang och närvaro uppskattas av alla vi har träffat. Många betonar vikten av att SvFF är på plats för att spela fotboll, men inte minst att vi också försöker påverka samhället genom möten med myndigheter och organisationer.

SvFF uppmanar företrädare för idrotten i allmänhet och fotbollen i synnerhet att vid varje besök i Qatar möta olika delar av samhället – myndigheter, arbetsgivare och arbetstagare – för att påtala vikten av mänskliga rättigheter och schyssta arbetsvillkor.
Fotbollen har i form av nationella förbund, UEFA och FIFA ett ansvar att även efter VM 2022 följa utvecklingen i Qatar för att säkerställa att de förändringar som aviseras inom arbetsmarknadsområdet genomförs i realiteten. Implementeringen måste fortsätta efter VM 2022.

Den svenska delegation till Qatar bestod av fr.v. Bert Andersson, överledare herrlandslaget, Karl-Erik Nilsson, ordförande, Håkan Sjöstrand, generalsekreterare, och Caroline Waldheim, SvFF:s projektledare för samhällskontakter. Foto: SvFF.

De här aktiviteterna genomfördes under det senaste besöket i Qatar:

Qatars Fotbollförbund
Möte med Qatars fotbollförbund, med bl a ordföranden H.E. Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani och H. E. Mr. Hassan Al Thawadi, Secretary General of the Supreme Committee for Delivery & Legacy.
Samtal om läget i qatarisk fotboll, såväl elit som bredd. Qatarisk fotboll har nått stora framgångar de senaste åren, bland annat är de asiatiska mästare. Samtalet handlade såklart också om gästarbetarnas situation.

Assistant Under-Secretary of Labour Affairs
Mr. Al-Obaidly är vad man skulle kunna beskriva som biträdande arbetsmarknadsminister. Mr. Al-Obaidly var mycket positiv till SvFF:s besök och engagemang i gästarbetarfrågan. Han konstaterade också att SvFF var den enda idrottsorganisation som han har träffat hittills. Mr. Al-Obaidly menar att förändringar har skett de senaste tre åren i Qatar, tack vare flera Memorandum of Understanding med olika länder och att Qatars ledning mycket medvetet vill öppna dörrarna till världen. Men självklart bidrar VM 2022 till att påskynda förändringar och reformer.

Al Janoub, VM-arena
Guidad tur på VM-arenan Al Janoub.

Gästarbetare och BWI
Möte med ett tiotal gästarbetare och den fackliga internationalen BWI. Samtal om deras situation, som varierade mellan arbetarna. Några hade jobbat för företag som gått i konkurs och fortfarande inte fått all lön och bonus. Andra hade acceptabla villkor, vad gäller boende och arbetsvillkor, men hade långa resor till jobbet vilket innebar väldigt långa dagar.
Ett tydligt budskap från gästarbetarna är att det är viktigt att SvFF och andra organisationer från övriga världen kommer till Qatar och är närvarande för att sätta press på regimen för förändringar och reformer. Det är ett sätt att sätta gästarbetarnas situation i strålkastarljuset. De säger också att det har skett förbättringar de senaste åren, och att det konstant sker förbättringar, men inte tillräckligt fort.

ILO
Möte med Mr. Homayounpour som är chef för ILO:s kontor i Qatar. Under mötet betonar Mr. Homayounpour vikten av att SvFF finns på plats, både för att spela fotboll och för att visa vårt engagemang för gästarbetarna och nödvändiga förändringar, och menar att SvFF därmed också kan ställa de svåra och känsliga frågorna till de styrande i Qatar.
Han efterlyser att fler klubbar och landslag förlägger träningsläger i Qatar för att med fotbollens hjälp kunna rikta fokus mot framförallt gästarbetarnas situation i landet.

Svenska ambassaden
Lunch med ambassadör Anders Bengtcén. Samtal om läget i Persiska viken och i Qatar. Med på lunchen var professor Jan Ekstrand, som berättade om sitt jobb på sjukhuset Aspetar, och Örjan Lundberg, som jobbar åt Supreme Committee med hållbarhetsfrågor.

Legacy Pavilion (Supreme Committee)
Guidad tur med presentation av VM 2022.

Workers’ Welfare (Supreme Committee)
Samtal med Mr. Qutub, chef för avdelningen Workers’ Welfare under Supreme Committee. Mr. Qutub nämnde särskilt arbetet med joint committees för samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare som en framgångsfaktor för utvecklingen. Han berättade att inom kort kommer förhoppningsvis det sista hindret för att avveckla kafala-systemet att avskaffas, nämligen lagen som förbjuder gästarbetarna att byta arbetsgivare.

Under de senaste åren har fokus varit på att förbättra villkor och arbetsmiljö för gästarbetare inom byggsektorn, men Mr. Qutub menar, liksom många andra vi träffade, att nästa bransch för granskning och reformer är hospitalitybranschen. Supreme Committee har börjat att granska hotell men han ser att det arbetet ska utvidgas och bidra till förändringar för gästarbetarna även i denna bransch.

Den svenska delegation till Qatar bestod förutom Karl-Erik Nilsson även av generalsekreterare Håkan Sjöstrand, Bert Andersson, överledare herrlandslaget, och Caroline Waldheim, SvFF:s projektledare för samhällskontakter.